header

VKW Academy

VKW Academy, dat is het label waarmee VKW Limburg haar versterkt opleidingsaanbod in de markt zet.

VKW Academy is ontstaan vanuit een groeiende vraag naar opleidingen bij onze leden. Dit initiatief past perfect binnen onze rol als werkgeversorganisatie waarbij we Limburgse bedrijven willen verbinden en ondernemen versterken. VKW Limburg wil bijdragen tot de verdere professionalisering van kmo’s, in de brede zin van het woord. En het aanbieden van opleidingen hoort daar zeker bij.

Alle opleidingen binnen VKW Academy beantwoorden trouwens perfect aan het DNA van VKW Limburg: discreet, kwalitatief en degelijk.

In het verleden (en nu nog steeds) organiseerden we al opleidingen, waar we als doelgroep vooral eindbeslissers en eigenaars van bedrijven beoogden. Met de VKW Academy verbreden we die doelgroep en organiseren we ook opleidingen voor kaderleden en managementniveau.

Check de agenda hiernaast en bekijk ons aanbod >>

CONTACT:

Koen Hendrix

   Koen Hendrix
   directeur VKW Limburg
   coördinator Expertisecentrum Familiebedrijven
   eindverantwoordelijke VKW Academy
   tel: 011 24 95 03
   email: koen.hendrix@vkwlimburg.be

   

Sophie Siborgs

   Sophie Siborgs
   coördinator VKW Academy en Jong VKW Limburg
   tel: 011 24 95 16
   email: sophie.siborgs@vkwlimburg.be 
 

 

 

VKW-Portretten-natuurlijk-20190513-kleur-web-NELE

   Nele Vandael
   management assistant
   tel: 011 24 95 22
   email: nele.vandael@vkwlimburg.be