do 01 feb.

VKW blij met initiatief om Limburg opnieuw te erkennen als ‘ontwrichte zone’

VKW Limburg reageert zeer tevreden op het initiatief van Vlaams minister van Economie Jo Brouns om daadkrachtig in te gaan op het eerdere en onmiddellijke aandringen van VKW Limburg naar aanleiding van de in oktober aangekondigde sluiting van Sappi, om Limburg snel opnieuw te erkennen als een steunzone in het kader van de ‘ontwrichte zones’- steunregeling.

Dankzij het door de minister geïnitieerde voorstel om als Vlaamse regering voor Limburg bij de federale regering een nieuwe steunzone aan te vragen met dit keer Lanaken als spil en vanaf het verstrijken van de huidige steunzone rond Genk vanaf 1 november 2024, zullen bedrijfsinvesteringen die extra tewerkstelling met zich meebrengen in onze regio ook na oktober 2024 voluit kunnen ondersteund blijven.

VKW stond 10 jaar geleden mee aan de wieg van de ‘ontwrichte zones-steunregeling’, die voor bedrijven die extra tewerkstelling creëren een vrijstelling van 25% inhoudt van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op de aan die nieuwe jobs gerelateerde verloning die de investerende bedrijven betalen en dit gedurende twee jaar.

De creatie van meer dan 8000 bijkomende jobs sindsdien dankzij deze steunregeling, toont het belang van deze hefboom voor extra tewerkstelling voor Limburg. En dus zeker ook voor de getroffen Maaslandregio.

Bedrijven die vandaag investeren en daarbij hun personeelsbestand uitbreiden, dienen voor alle duidelijkheid niet op de nieuwe erkenning te wachten, maar kunnen tot 31 oktober beroep blijven doen op de huidige regeling.

Voor meer informatie of advies kan je steeds terecht bij collega Johan Schildermans.