ma 03 okt.

Steunpakket energiekosten, overbruggingslening en impuls- programma energietransitie moeten bedrijven door energiecrisis loodsen

Op 29 september werkte de Vlaamse Regering onder impuls van minister Brouns een steunkader uit voor de bedrijven naar aanleiding van de energiecrisis.

Enerzijds is er beslist tot een steunpakket energiekosten, in toepassing van het reeds in het voorjaar uitgewerkte Europese tijdelijk staatssteunkader voor ondernemingen, waarbij bedrijven in Vlaanderen tot 500.000 euro steun kunnen bekomen per kwartaal, oplopend tot maximum 7,5 miljoen euro per kwartaal voor de meest energie-intensieve bedrijven. Hierbij gelden een aantal voorwaarden zoals het niet uitkeren van dividend, een operationeel verlies dat minstens voor de helft aan de fel gestegen energiekosten te wijten is en een beperkt gebruik van tijdelijke werkloosheid. Bedrijven die in liquiditeitsnood komen door de hoge energiekosten kunnen bovendien een voordelige overbruggingslening bekomen. Tenslotte wordt er ook een impulsprogramma van bijna 100 miljoen euro op touw gezet om de energietransitie van de Vlaamse bedrijven het komende jaar te versnellen.

Op dit moment worden deze steunmaatregelen en het impulsprogramma nog concreet uitgewerkt en is het nog niet mogelijk om deze al aan te vragen. Uitgebreide info en updates vind je wel al op deze webpagina van VLAIO.