do 20 jun

POM Limburg lanceert samen met werkgevers campagne voor slimmer ondernemen. Flashkaarten met 28 groeihefbomen.

De arbeidsproductiviteit van de Limburgse bedrijven ligt al jaren zo’n 15% onder het Vlaamse gemiddelde. Dat kan en moet beter, en daarom slaan POM Limburg en de werkgeversorganisaties de handen in elkaar. Met geïllustreerde groeikaarten stellen ze 28 concrete en laagdrempelige groeihefbomen voor waarmee de Limburgse bedrijven hun productiviteit en groei kunnen versterken.

Zowat 5.000 Limburgse bedrijven die aangesloten zijn bij de Limburgse werkgeversorganisaties Embuild, Voka, VKW en UNIZO ontvangen deze week een pakketje met ‘groeikaarten’. Hiermee kunnen ze aan de slag om binnen het bedrijf het bewustzijn te verhogen over hoe onze bedrijven voor een hogere toegevoegde waarde kunnen gaan. Dat is zowel een win voor de ondernemingen, als de werknemers en de Limburgse samenleving. Het initiatief komt van POM Limburg en is een rechtstreeks gevolg van de analyses die de organisatie voortdurend maakt van de Limburgse economie, o.a. in het kader van SALKturbo. Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput bracht de directeurs van de Limburgse werkgeversorganisaties samen en vroeg aan ieder van hen om er één kaart uit te pikken waar zij de aandacht op willen vestigen. 

Voor iedereen haalbaar

De kaarten liggen op tafel. Knap geïllustreerd door de bekende tekenaar Kim Duchateau zijn ze ingedeeld in vijf thema’s: management & processen, menselijk kapitaal, kennis & innovatie, digitalisering & technologie en concurrentie & internationalisering. Iedere kaart bevat een concreet initiatief dat kort wordt toegelicht. Bij de kaarten zit ook een handleiding hoe men concreet aan de slag kan, zowel binnen het bedrijf als met externe meedenkers. Gedeputeerde Tom Vandeput: “Het gaat telkens om acties waarmee de bedrijven vrijwel onmiddellijk aan de slag kunnen, ongeacht hun omvang, sector of leeftijd. We willen de Limburgse bedrijven vooral inspireren rond acties die ze vandaag nog niet of onvoldoende doen, maar die wel haalbaar zijn en relatief snel tot resultaat leiden. Door met de kaarten aan de slag te gaan, zetten we zowel de bedrijfsleiders als hun medewerkers aan om hier bewust over na te denken en nieuwe acties in hun bedrijf te implementeren.”

Kennis delen is kracht

Net zoals de collega-werkgeversorganisaties kiest ook Ruben Lemmens van VKW op zijn beurt één kaart. Hij kiest voor de kaart ‘Kennis uitwisselen met andere bedrijven’. “Kennis is macht, maar kennis delen is kracht. De opgebouwde expertise binnen het ene bedrijf kan perfect aanvullend zijn op die van een ander bedrijf, wat voor beide bedrijven nieuwe groeikansen biedt. Zeker in de huidige kenniseconomie is kennisoverdracht tussen bedrijven dan ook één van de doorslaggevende factoren om te blijven groeien. De bestaande ondernemersnetwerken zijn daarvoor het ideale platform.”

Prioriteiten kiezen

Gedeputeerde en POM-voorzitter Tom Vandeput geeft aan dat het maken van een keuze niet altijd evident is. “Eigenlijk zou je als bedrijf op alle 28 acties moeten inzetten, maar je kan moeilijk alles in één keer doen. Daarom is het belangrijk dat een bedrijf inschat waar ze al voldoende op inzet en welke acties voor hen prioritair zijn om uit te voeren. Dat zal voor ieder bedrijf anders zijn, maar met deze groeikaarten willen we hen mee op weg zetten om daarover na te denken. Alleen zo kan het bedrijf stap voor stap werk maken van haar eigen groeipad. En als elk Limburgs bedrijf groeit, groeit uiteraard ook de Limburgse economie en verzekeren we onze toekomstige welvaart.”