wo 12 jan.

Limburgse bedrijven strijdvaardig voor 2022 maar personeelstekort en kostenexplosie zetten een rem.

De helft van de Limburgse bedrijven deed het in 2021 beter dan in 2020. Voor 1 op 4 was het voorbije jaar toch nog slechter dan het eerste coronajaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse Outlookbevraging van VKW Limburg en UNIZO Limburg.

 • 2021 beter jaar dan 2020 voor 1 op 2 Limburgse bedrijven. Voor 1 op 4 slechter. Boerenjaar voor groothandel.
 • 3 op 4 sluiten 2021 (opnieuw) met winst af. 4 op 10 zijn vorig jaar gegroeid in personeel.
 • 1 op 2 verwacht een (nog) beter 2022. Dienstensector meest optimistisch.
 • Omdenken van business model en verbeteren van interne organisatie zijn belangrijkste prioriteiten voor 6 op 10 Limburgse bedrijven. Duurzaamheid is sterkste stijger.
 • Arbeidsmarktkrapte is grootste bedreiging in 2022.
 • Materiaalschaarste remt groei van 2 op 3 bedrijven.
 • 6 op 10 vreest door hoge inflatie annex automatische loonindexering uit de markt geprijsd te worden.
 • Energiekosten bedreigen winstgevendheid van 7 op 10 Limburgse bedrijven.
 • 8 op 10 bedrijven tegen kernuitstap in 2025.
 • Laagste appreciatie ooit voor Vlaams beleid. Samen met federaal beleid opnieuw gebuisd door ondernemers over heel 2021.
 • Meeste appreciatie voor coronasteunmaatregelen, minste waardering voor energiebeleid.

De helft van de Limburgse bedrijven deed het in 2021 beter dan in 2020. Voor 1 op 4 was het voorbije jaar toch nog slechter dan het eerste coronajaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse Outlookbevraging van VKW Limburg en UNIZO Limburg. 3 op 4 ondernemingen verwachten 2021 (opnieuw) met winst te kunnen afsluiten en bij 4 op 10 groeide het personeelsaantal. Voor 2022 gaan de Limburgse ondernemers op hetzelfde positieve elan verder: opnieuw 50% verwacht een beter jaar dan het afgelopen jaar. Zowel de winst- als de personeelsverwachting liggen voor het komende jaar hoger dan in 2021. Ongeveer 1 op 5 verwacht echter dat 2022 (nog) geen verbetering zal brengen, integendeel.
De beste verwachtingen voor 2022 vinden we bij de dienstensector, de beste evaluatie van 2021 wordt gemaakt door de groothandel.

In het vizier voor 2022 staan voor 6 op 10 van onze bedrijven het verbeteren van de interne (proces)organisatie en het omdenken van het business model en de strategie bovenaan. Digitalisering, werken aan verbondenheid tussen medewerkers en marketing & communicatie vervolledigen de focuslijst.  
De arbeidsmarktkrapte is/wordt voor 1 op 3 bedrijven de bedreiging met de grootste impact in 2022, meer nog dan corona (voor 1 op 4) en de materiaalschaarste (voor 1 op 5). Inflatie en de energiecrisis zullen voor telkens 1 op 10 bedrijven de grootste uitdaging vormen.

Dat die bedreigingen echter zware proporties kunnen aannemen, blijkt uit volgende cijfers: 2 op 3 Limburgse bedrijven geven aan dat bevoorradingsproblemen en materiaalschaarste hun groei remmen, inflatie en automatische loonindex prijzen 6 op 10 bedrijven (internationaal) uit de markt en de hoge en stijgende energiekosten bedreigen de winstgevendheid van 7 op 10 bedrijven. 8 op 10 bedrijven kanten zich tegen de geplande kernuitstap in 2025.

Zowel het federale als het Vlaamse beleid worden voor het derde jaar op rij gebuisd door de Limburgse ondernemers. In een peiling naar in totaal 17 economische beleidsaccenten, worden de coronasteun-maatregelen opnieuw het meeste geapprecieerd. De rest van de top 5 - het faciliteren van bedrijfsfinanciering, een beter sociaal statuut voor zelfstandige ondernemers, een doeltreffend beleid in de aanpak van de coronacrisis en het klimaatbeleid – haalt zelfs gemiddeld geen 5 op 10.. Het minst tevreden zijn de Limburgse ondernemers echter over de overheidsefficiëntie en het energiebeleid.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: Het doet plezier te zien dat onze Limburgse bedrijven hongerig zijn naar 2022 en geloven dat ze opnieuw een flinke stap vooruit kunnen zetten met hun bedrijf, ondanks de forse uitdagingen die zich blijven aandienen. Deze Outlook stelt die nog eens op scherp. Vooral de kostenexplosie (energiekosten, grondstoffen, loonkosten) zet een rem. Onze bedrijven zijn in deze bevraging altijd al kritisch geweest voor het werk van de federale en Vlaamse regering. Maar de kelderende cijfers in het regeringsrapport van dit jaar zetten de pijnpunten van het beleid of beter gezegd het gebrek daaraan extra in de verf. De coronacrisis en de uitvloeisels daarvan zullen nog een hele tijd fors blijven wegen op onze economie. Maar er zijn fundamentelere zaken waar onze bedrijven maar tegen aan blijven botsen en waarvoor actie uitblijft. Zoveel mogelijk handen aan het werk zetten en het concurrentievermogen van onze bedrijven vrijwaren. Onze bedrijven verdienen ook een consequenter energiebeleid. En wanneer gaan we eindelijk eens doeltreffend ingrijpen op de efficiëntie van onze overheid? Zodat de torenhoge belastingdruk op bedrijven en op de arbeid fundamenteel lager kan? Dát zijn de echte uitdagingen. Waarom organiseren we hier ook niet een maandelijks overlegcomité voor?”

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “De vooruitblik van de Limburgse ondernemers naar 2022 en de terugblik op 2021 leren ons twee dingen. Eén: ruim twee jaar corona krijgt de veerkracht en de strijdlust van onze ondernemers niet klein. De helft van de ondernemers kijkt volmondig optimistisch vooruit en het merendeel verwacht weer/terug winst te maken in het komende jaar. Er is wel extra aandacht nodig voor enkele kwetsbare sectoren, waaronder de eventsector. Twee: na - of naast - corona zijn er nog heel wat andere uitdagingen die ondernemers het hoofd moeten bieden. Uitdagingen waar ondernemers ook opportuniteiten in kunnen zien, getuige de nadruk in de bedrijfsfocus voor 2022 op de verbetering van interne processen en het aanpakken van hun business model en strategie. Maar ondernemers kunnen niet voor alles het heft in eigen handen nemen.
Onze overheden hebben dan ook dringend nood aan een boosterprik zodat ze een daadkrachtig antwoord kunnen geven op alle uitdagingen waarmee ondernemers geconfronteerd worden. Denk aan de hoge en stijgende energiekosten, de mismatch op de arbeidsmarkt, de schaarste en prijsstijging van grondstoffen, de inflatie en stijgende lonen. Die fnuiken niet alleen het optimisme van onze kmo's, ze bedreigen ook het noodzakelijk economisch herstel. We moeten absoluut vermijden dat we van de ene in de andere crisissituatie rollen. Ondernemers moeten terug volop kunnen ondernemen. Want zonder ondernemers geraken we hier niet uit.”

Het volledige persbericht kan je hier downloaden.