do 29 sep.

Limburgs ondernemersvertrouwen in vrije val: POL naar -18,9

  • Onhoudbare druk op winstmarges in elke sector
  • Zwaar negatieve prognoses voor omzet, export en investeringen
  • Jobs bedreigd in productie en detailhandel
  • Kleine (<20wn) én grootste (>250wn) bedrijven meest pessimistisch
    voor komend kwartaal

De buitensporige kostenstijgingen zorgen voor een duikvlucht van het Limburgs ondernemers-vertrouwen. Dat blijkt uit de Polsslag Ondernemend Limburg (POL), de kwartaalbevraging van UNIZO Limburg en VKW Limburg bij Limburgse ondernemers over de economische gang van zaken. De POL daalt voor de vierde keer op rij, naar -18,9 in oktober 2022. Zowel de evaluatie van het voorbije kwartaal als de prognose voor het komend kwartaal zijn negatief.

Van alle POL-indicatoren is vooral de druk op de winstmarges onhoudbaar. In elke sector en grootteklasse gaan de winstcijfers nog verder in het rood, maar vooral voor de detailhandel, de productiesector en de grootste bedrijven met meer dan 250 werknemers is de druk van de ongekende en elkaar versterkende kostenstijgingen op het vlak van energie, grondstoffen en lonen op de winstmarge dodelijk.

Ook de prognose-indicatoren voor omzet, export en investeringen gaan zwaar onder nul in het komende kwartaal. De tewerkstellingsprognose wordt globaal gezien ook negatief.

Uit de analyse van de POL-cijfers volgens sector blijkt dat de terugval van het Limburgse ondernemersvertrouwen het zwaarst toeslaat in de detailhandel, met rode lichten in elke indicator en een prognose van -50,6 voor het komend kwartaal. Ook de bouw en de productiesector kennen echter zwaar negatieve POL-scores voor beide kwartalen. In de detailhandel en productie zijn de tewerkstellingsprognoses sterk negatief en staan met andere woorden jobs op de tocht. De groothandel en de diensten keken nog licht positief achterom naar het voorbije kwartaal maar zien ook een somber najaar opduiken.

Wanneer we de grootte van de bedrijven in rekening brengen, zien we dat de kleine bedrijven (minder dan 20 werknemers) samen met de grootste bedrijven (meer dan 250 werknemers) het meest uitgesproken negatief zijn.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Twee kwartalen geleden waarschuwden we er al voor, maar werd het weggewuifd door beleidsmakers. Vandaag zien we in onze POL hoe de loon-prijsspiraal - door de grondstoffencrisis en hoogoplopende inflatie, extra gevoed door de aanhoudende energiecrisis - de winstgevendheid van onze bedrijven totaal onderuit haalt. En dus worden de handremmen onvermijdelijk opgetrokken. Zelfs op vlak van tewerkstelling. Kenden we na de pandemieschok een heel snel en veerkrachtig herstel, van diepste dal naar nieuwe top op goed een jaar tijd, dan dreigt er vandaag onherstelbare schade als er niet snel en effectief wordt opgetreden. Met remedies die de kern van het probleem aanpakken. De automatische loonindexering moet nú worden afgeremd. De methode waarop maakt minder uit, maar minstens tot het veel lagere tempo van loonkostenstijging dat bedrijven in onze buurlanden kennen. Bovendien moet er alles aan gedaan worden om onze kerncentrales maximaal open te houden, energiemarkten te hervormen en energietransitie maximaal te faciliteren door alle bestaande regelitis hierrond weg te halen.

En zeker ook door gezonde bedrijven maximaal te ondersteunen om zich hier door te slaan. Waarbij het vizier in de eerste plaats moet gericht worden op het vrijwaren van die bedrijven die internationaal moeten opboksen tegen plants elders in de wereld die geen zware energiehandicap torsen. Want als zij bij gebrek aan enig ander alternatief noodgedwongen moeten afschakelen – wat hier of daar al gebeurt -  bedreigt dit direct en misschien wel permanent ook de dagelijkse business van veel van onze meer lokaal opererende KMO’s. Een nieuwe hap uit onze maakindustrie moeten we, zéker in Limburg, absoluut vermijden. De toepassing van het tijdelijk crisiskader voor staatssteun dat Europa al in het voorjaar heeft uitgetekend voor deze bedrijven, en waar VKW Limburg al maanden op aandringt, is dan ook absoluut cruciaal.”

Het volledige persbericht kan je hier downloaden.