di 16 jan.

Hogeschool UCLL en VKW Limburg verankeren samenwerking in partnership

Limburgse bedrijven versterken met talent en kennis als centrale scope

Werkgeversorganisatie VKW Limburg en Hogeschool UCLL intensifiëren en bezegelen hun samenwerking in een partnership. De uitdagingen voor Limburgse bedrijven zijn vandaag groter dan ooit. Denk aan regelgeving rond duurzaamheid, technologische ontwikkelingen die mekaar alsmaar sneller opvolgen, maar ook de complexe bewegingen op de arbeidsmarkt. Limburgse bedrijven zoeken elke dag antwoorden op deze uitdagingen. VKW Limburg neemt reeds een prominente rol op in de begeleiding van bedrijven en versterkt die steun verder met het  opleidingsaanbod en toegepast onderzoek van Hogeschool UCLL. Anderzijds biedt deze samenwerking ook voor UCLL heel wat kansen voor zowel de opleidingen, medewerkers als studenten; denk maar aan stages, netwerking, ervaringsuitwisseling, internationalisering…

Als onderwijs- en kennisinstelling werkt Hogeschool UCLL iedere dag aan het opleiden van jong talent en aan de bijscholing of nascholing van professionals via een uitgebreid aanbod levenslang leren. Daarnaast werkt UCLL mee aan het zoeken naar oplossingen voor bedrijven en organisaties. Dit via praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. Door de opgezette samenwerking met VKW Limburg, waar topondernemers mekaar ontmoeten, zal de interactie tussen de onderwijs- en kennisinstelling UCLL en Limburgse bedrijven versterken.

“Wij hebben al lang een goede samenwerking met Hogeschool UCLL. Tot nog toe was die eerder ad hoc en projectgebonden. Door onze wederzijdse initiatieven en ideeën voor versterking van bedrijven samen te leggen en door gezamenlijke projecten op te zetten, gaan we efficiënter de kennistransfer en behoeften van onze leden kunnen matchen. Zo slaan we echt de brug tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Een relevante kruisbestuiving. Onder meer de VKW werkgroepen zullen hierbij fungeren als spil voor het naar schuiven van vragen die samen met UCLL kunnen worden aangepakt”, zegt Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg.

Het partnership behelst diverse domeinen. Enkele voorbeelden:

Zo zal er worden samengewerkt rond het aanbod levenslang leren. De VKW Academy zal o.m. kennisexperts van UCLL mee opnemen in het opleidingsaanbod. Zo werd er recent nog een opleidingsmodule uitgewerkt rond duurzaam ondernemen en circulair werken.  En tijdens de Social Media Mondays, krijgen ondernemers praktische tips en tricks van verschillende UCLL-experten om hun bedrijf helemaal social media-proof te maken. Sam Rouvrois, marketing & sales integrator bij ABN Klimatisatie, die recent de opleiding volgde, was alvast enthousiast: “De Social Media Mondays zijn de perfecte aanvulling voor wie zich wil verdiepen in social media marketing. Employer branding, contentplannen, social media advertising … de onderwerpen zijn uiterst relevant in de wereld van vandaag waarin iedereen zo zichtbaar mogelijk wil zijn. Ook het aanstekelijke enthousiasme van de lesgever en de praktijkvoorbeelden zorgen ervoor dat geen enkele ‘les’ saai is!”

VKW Limburg participeert ook aan de Europese universiteit E³UDRES², waar UCLL één van de negen universiteiten of hogescholen is.  E³UDRES² stimuleert internationale interactie tussen studenten en bedrijven om samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor regionale uitdagingen. VKW vormt hierin de brug naar de ondernemers.

UCLL, VKW Limburg en Meet the Youngsters rollen samen ook het gelijknamige ‘Meet the Youngsters’-programma verder uit onder de eigen studenten. We geven regelmatig gastlessen en faciliteren het contact tussen studenten en bedrijven voor het vinden van stageplaatsen en het afleggen van de competentieproef.

Tot slot is er het recente initiatief NextGen, waarbij studenten gestimuleerd worden in hun ondernemerschap. Familiale ondernemers en studenten uit ondernemersgezinnen delen ervaringen met medestudenten.

Marc Vandewalle, algemeen directeur van Hogeschool UCLL, vult aan: “Als hogeschool kijken we naar de toekomst. Onze rol als onderwijs- en kennisinstelling moet mee wijzigen met de uitdagingen in onze samenleving. Wij willen dit concretiseren door sterker in te zetten op samenwerking met partner-stakeholders waar we toegevoegde waarde kunnen bieden en die opereren vanuit een zelfde DNA als UCLL. Bij VKW Limburg hebben we een sterke regionale verbondenheid en toegang tot ruim 1000 bedrijven waar we kunnen mee samenwerken. Dit is een enorme opportuniteit voor onze studenten en onderzoekers. Als we meer bij mekaar over de vloer komen leren we mekaar ook beter kennen.”

De top van VKW Limburg en Hogeschool UCLL zullen mekaar twee keer per jaar ontmoeten om initiatieven te evalueren, informatie uit te wisselen en nieuwe initiatieven op te zetten. Beide organisaties benadrukken dat het partnership een duidelijke meerwaarde zal opleveren voor het Limburgse bedrijfsleven én de Limburgse studenten; dat is het doel van het partnership.