do 20 apr.

Geknipt? Geschoren!

Minister Demir wil koste wat kost een knip zetten in de groenestroomcertificaten. En zo bedrijven treffen die destijds hun nek hebben uitgestoken – op smeekbede van de Vlaamse regering nota bene – om de energietransitie in Vlaanderen mee te helpen realiseren door als eersten in zonnepanelen te investeren. Een absoluut slecht idee. Het probleem met slechte ideeën is echter dat je ze soms goed kan laten klinken.

Als een pseudo Robin Hood legde minister Demir de GSC-knip al drie keer op de regeringstafel. De vierde keer kan maar beter de goede keer zijn om het definitief… van tafel te vegen. De pertinente bezwaren van de Raad van State en alle nader onderzoek maken duidelijk dat het doorzetten met deze woordbreuk de geloofwaardigheid van het Vlaamse beleid helemaal ondergraaft.

Hamvraag in dit alles is: hoe belangrijk is rechtszekerheid voor deze Vlaamse regering? Duizenden Vlaamse ondernemers, investeerders en gezinnen hebben geïnvesteerd binnen het door de overheid ontwikkeld kader. Investeringen die een groot engagement vergen. En zoals bij elke investering berusten op wederzijds vertrouwen. Wil de Vlaamse regering dat ook in de toekomst mensen en ondernemers risico’s blijven nemen en investeren om onze welvaart te versterken? Dan kan het belang van dit dossier niet onderschat worden. Het is fundamenteel dat zéker de overheid aangegane engagementen en de rechtszekerheid respecteert.

De toekomstige spelregels aanpassen vanuit voortschrijdend inzicht via de voorhanden zijnde democratische mechanismen tot daar aan toe. Maar de spelregels retroactief aanpassen is beschamend en onaanvaardbaar.