vr 09 feb.

Ferm en VKW Limburg bundelen de krachten voor nieuwe kinderopvangplaatsen

De zoektocht naar geschikte kinderopvang is voor veel werkende ouders geen pad over rozen. Dat heeft gevolgen voor hun participatie aan de arbeidsmarkt. Sommigen werken minder dan ze zouden willen, anderen kunnen de stap nog niet zetten. Daarom gingen Ferm Kinderopvang en werkgeversorganisatie VKW Limburg graag in op het initiatief van de Vlaamse ministers van Werk en van Gezin om samen nieuwe opvangplaatsen voor werknemers te creëren.

De ministers riepen bedrijven op om mee te investeren in kinderopvang voor hun medewerkers via een innovatief model. De overheid organiseerde een oproep voor vijf partnerschappen die het probleem van tekorten in de kinderopvang moeten aanpakken in hun regio. Deze partnerschappen gaan modellen ontwikkelen en uitproberen om kinderopvang met cofinanciering van bedrijven te realiseren. De investeringen van bedrijven worden gebruikt om extra capaciteit te creëren. Dit zorgt voor meer kwalitatieve plaatsen en werknemers krijgen meer keuze en flexibiliteit.

Door bijkomende plaatsen te creëren via bedrijven verhogen de kansen van ouders op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers is het kunnen aanbieden van kinderopvang een extra troef om nieuw personeel aan te trekken of om de huidige medewerkers aan de slag te houden.

Dankzij dit nieuwe investeringsmodel zijn er meer kansen om de kinderopvang uit te breiden.

Er zijn nu vijf goedgekeurde samenwerkingsverbanden en proeftuinen tussen organisaties die bedrijven bereiken en organisatoren van vergunde kinderopvang. In Limburg gaan Ferm Kinderopvang en werkgeversorganisatie VKW Limburg samen aan de slag.

Ferm Kinderopvang sprong graag op de kar van dit belangrijke initiatief. Ellen Verpeet, directeur: “Steeds meer bedrijven contacteren ons met vragen rond kinderopvang voor hun medewerkers. We hebben een jarenlange expertise in het organiseren van kwalitatieve kinderopvang en heel wat ervaring met het opstarten van nieuwe opvanglocaties. Ferm is ook sterk lokaal verankerd. Voor ouders is het erg belangrijk om goede kinderopvang in de buurt te vinden. Daarom willen we samen met VKW Limburg de krachten bundelen voor meer opvangplaatsen in deze regio. We zien dat als een belangrijke maatschappelijke opdracht.”

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder, VKW Limburg: “Het al dan niet hebben van kinderen mag geen criterium zijn dat bepaalt wie in welke mate actief is op de arbeidsmarkt. Echter, het ontbreken van voldoende en gepaste kinderopvang zorgt vandaag voor extra arbeidsverzuim in bedrijven. Bijgevolg waren we blij met het initiatief van de minister. Samen met Ferm willen we enthousiast mee de schouders zetten onder het vinden van oplossingen en het creëren van extra opvangplaatsen in Limburg.