vr 16 sep.

Actualiteit overschaduwt mooie bedrijfsresultaten van 2021

  • Omzet en export zijn sterk gestegen, in bijzonder bij grotere bedrijven
  • Rendementen waren zeer gunstig
  • Krapte op de arbeidsmarkt is remmende factor

VKW Limburg presenteert vandaag de nieuwe TOP 500 van het Limburgse bedrijfsleven, waarin de meest recente bedrijfsresultaten van de 500 grootste ondernemingen in Limburg zijn opgenomen. En die resultaten heeft VKW Limburg zoals steeds verwerkt in een uitgebreide analyse. 2021 bleek een zeer gunstig jaar. Met een sterke omzetgroei van 14,5% en met 6% meer mensen aan het werk dan het jaar voordien, toen corona onze samenleving en onze economie in de klem nam. Ook de export deed het eindelijk terug beter (+24,2%) na twee jaren van achteruitgang. Maar de realiteit is in 2022 helaas totaal veranderd met een oorlog op ons continent, onzekere toevoer van grondstoffen en energie en hierdoor ongeziene prijsstijgingen.

Marc Meylaers, voorzitter VKW Limburg: Over 2021 kunnen we vrij kort zijn. Het was een erg goed jaar voor onze bedrijven. De rendementen, die een jaar eerder nog ronduit slecht waren, kleurden in 2021 terug erg gezond. En maar goed ook. Dat heeft zuurstof gegeven aan de bedrijven en dat zien we ook duidelijk in het investeringsgedrag en de bijkomende aanwervingen. Maar 2022 heeft helaas heel wat nieuwe en ongunstige wendingen gebracht. Met naast een nog krappere arbeidsmarkt een oorlog in Oekraïne, supply-chain problemen en onzekere gasbevoorrading waardoor we met spectaculaire marktprijsstijgingen te maken krijgen. Daarom moeten de bedrijven nu aan inkomsten- en aan kostenzijde de zeilen bijtrekken, om hopelijk op een gezonde koers te kunnen blijven. Want de marges schieten zo de verkeerde kant op. En daarbij kunnen we dan maar gelukkig zijn dat 2021 voor wat extra buffer gezorgd heeft voor de turbulente periode waarin we nu beland zijn.”

De Limburgse TOP 500-bedrijven lieten in 2021 een totale omzet van ruim 39 miljard euro optekenen, wat liefst 14,5% hoger ligt dan in 2020. We moeten hierbij wel even herhalen dat de evolutie in 2020 nog dalend was (omzet -4,3%) door de impact van de coronapandemie. Maar we stellen daarmee wel vast dat de bedrijven niet zomaar het (groei)verlies van 2020 hebben ingehaald, maar dat sommige sectoren dit zelfs overtroffen hebben. Voor 2021 heeft de industrie en de dienstensector het grootste aandeel in de groei. De industrie boekt bijna 19% omzetgroei en wint op die manier eindelijk terug wat terrein in de Top 500. De industrie staat in voor 45,8% van de totale Top 500-omzet. De dienstensector wipt met bijna 20% omzetgroei over de sector handel en neemt zo de tweede positie in met 24,1% aandeel in de totale Top 500 omzet.

De export is algemeen sterk toegenomen (+24,2% groei) en neemt met een totaal van 16,84 miljard euro ook terug meer aandeel in van de totale omzet (45,3%). In 2020 zaten we op een dieptepunt wat dat betreft met een exportaandeel van 42,6% in de totale omzet. Maar we zitten toch (nog) niet terug op het niveau van de jaren voor 2019, toen dit aandeel rond de 46-47% schommelde. De meeste export wordt gerealiseerd door de industrie, waar 71,5% van de totale omzet voor export is.

Ook de tewerkstelling is gegroeid in 2021, met 6%. Maar het was al krakend en kreunend, want de arbeidsmarktkrapte is in 2021 voor alle sectoren een GROOT PROBLEEM geworden. De dienstensector trok qua tewerkstellingsgroei de kop (+9,1%) en de sector handel zag als enige sector de tewerkstelling wat teruglopen. De bedrijven zijn blijven aanwerven voor zover ze konden, maar het had zoveel meer kunnen zijn… Einde 2021 klokten de Top 500-bedrijven af op een totaal van 109.390 werknemers, wat 35,3% is van de totale bezoldigde tewerkstelling in de provincie Limburg. Qua representativiteit kan dat tellen.

De winstcijfers voor 2021 waren over het algemeen erg positief. De gemiddelde nettowinst is zelfs verdubbeld. Vooral de industrie en de handel zagen hun winstcijfers ten opzichte van 2020 in veelvoud gaan. Voor de industrie met factor drie, voor de handel met factor twee. Dit waren ook wel de sectoren waar de rendementen in 2020 het ergste geleden hadden (respectievelijk -54% en -41%) toen we met de coronapandemie te maken kregen. Maar dit werd in 2021 dus meer dan goedgemaakt. Voor de dienstensector en de bouw is de groei van het rendement veel minder uitgesproken (respectievelijk +12,4% en 7,6%) en zien we zelfs enkele licht negatieve evoluties. Zo zien we lichte dalingen van de gemiddelde bruto rendabiliteit en ook de netto en bruto verkoopmarge voor de dienstensector. Bij de bouwsector neemt de bruto rendabiliteit zeer lichtjes af ten opzichte van 2020. Maar het moet gezegd dat dit ook net de sectoren zijn die in 2020 hun rendabiliteit vrij goed op peil hebben kunnen houden, met zelfs een groei voor de dienstensector. Dus hier viel minder goed te maken in 2021. Slechts 51 van de Top 500 bedrijven hebben verlies gemaakt in 2021 (71 in 2020). Dit is het laagste aantal sinds 2008, wat mag getuigen van een algemeen erg goed jaar qua rendementen.

Algemeen kunnen we over 2021 spreken als een goed jaar tussen de twee crisissen. Een sterke heropflakkering na de inslag van corona in 2020, dat duidelijk meer dan een inhaalbeweging was. En dat gelukkig voor wat extra buffer gezorgd heeft voor wat de bedrijven in 2022 te wachten stond.

Gedeputeerde van economie en voorzitter POM Limburg Tom Vandeput: “2021 was duidelijk een jaar van economische groei. De TOP 500 bewijst andermaal de grote veerkracht van onze bedrijven. Dit positief bilan staat in schril contrast met de dreigende stagflatie waar we vandaag voor staan. Nu schakelen en nieuwe kansen creëren is de boodschap. Met de provincie en POM Limburg doen we het maximale binnen onze verantwoordelijkheid. Het toekomstplan SALKturbo is met 61 projecten en een investeringsvolume van 192 miljoen euro in uitvoering. Wij creëren met POM Limburg nieuwe en moderne bedrijfsterreinen. We moedigen KMO’s aan om te innoveren door het geven van financiële stimulansen. We voorzien een ongekend investeringsbudget voor de bouw van de economische campussen rond health, bouw, logistiek en maak. Zij vormen mee de motor om de Limburgse economie verder te transformeren naar ‘digital, connected, remote en duurzaam’. De ambitie is om de komende jaren een productiviteitssprong te maken. Dé beste garantie op welvaart en jobs.”

Samengevat:

  • Omzet van de TOP 500-bedrijven is gestegen met 14,5%
  • De export groeide nog sterker met 24,2%
  • De tewerkstelling groeide met 6%, al nam de krapte op de arbeidsmarkt verder toe
  • Winstcijfers verdubbelden, in het bijzonder voor de industrie en de handel, na een slecht 2020