ma 08 jul

Aantal jobs in Limburg sneller gestegen dan elders in Vlaanderen.

De tewerkstellingsgroei in Limburg zit met 1,37% op het niveau van de groei in heel Vlaanderen, en zelfs iets daarboven. In 2023 liepen de cijfers in Limburg – een groei van de tewerkstelling met 1,32% – nog achter op die van het Vlaams Gewest – 2,10%. Dat verschil is nu dus ruim weggewerkt. Wel zien we dat verschillende sectoren verschillend zijn geëvolueerd: sommige doen het merkelijk beter in Limburg dan in Vlaanderen, bv. metaal-maakindustrie, groen en de voedingssector; andere doen het dan weer minder goed, bv. de sector van de chemie/farma/energie. Wat wel opvalt: de groei heeft Limburg vooral te danken aan de kmo’s. Dat alles blijkt uit een analyse door hr-dienstverlener Acerta van de gegevens van 25.600 bedrijven, waaronder 5596 Limburgse ondernemingen, die Acerta over meerdere jaren opvolgt.

Tewerkstelling groeit in heel Vlaanderen

De Belgische economie groeide in het eerste kwartaal van 2024 met 1,3% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 – cijfers van het Federaal Planbureau. De tewerkstelling in België groeide in mei 2024 met 1,13% ten opzichte van mei 2023 - cijfers van Acerta.

Groeit de economie, dan groeit ook de tewerkstelling, al zit er op het effect van de eerste op de tweede enige vertraging op. Hr-dienstverlener Acerta volgt bij een vaste set van 25.600 werkgevers de reële tewerkstelling en stelt vast dat die in België het laatste jaar met 1,13% is toegenomen. Die groei is dus minstens voor een deel gelinkt aan de groeiende economie, maar ook demografische factoren spelen een rol: bv. een toenemende vergrijzing doet meer mensen uitstromen dan er mensen instromen. Of als meer mensen minder uren werken, zijn er meer mensen nodig om hetzelfde werk te doen. Hoe dan ook, we zien een groei van tewerkstelling in heel België van 1,13%, in Vlaanderen van 1,12% en in Limburg van 1,37%.

1,37% tewerkstellingsgroei in Limburg scoort boven 1,12% groei in Vlaanderen

In 2023 liepen de cijfers in Limburg – toen een groei van de tewerkstelling met 1,32% – achter op die van het Vlaams Gewest – 2,10%. Dat verschil is nu dus ruim weggewerkt.

Figuur 1: Evolutie tewerkstelling Vlaams Gewest en Limburg - per sector


Waar zitten de winnaars en de verliezers? En waar maakt Limburg het verschil?

De evolutie van de tewerkstelling verloopt weliswaar niet in alle sectoren gelijk, dat is zo in Vlaanderen, dat is zo in Limburg en ook tussen die twee zijn er verschillen.
​Zo zien we bijvoorbeeld dat in twee sectoren die jobverlies noteren – de bouw en de sector van de chemie/farma/energie – dat jobverlies in Limburg nog iets groter is. Langs de andere kant noteren enkele sectoren dan weer veel betere tewerkstellingscijfers dan Vlaanderen, met heel belangrijk: de metaal- en maakindustrie (+3,08%, tegenover een verlies van tewerkstelling in Vlaanderen), en de voedingssector (+5,32%).

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW: “Ons aanhoudend pleidooi voor een sterk industriebeleid komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. We merken inderdaad dat onze grotere industriële spelers, die vaak in concurrentie staan met buitenlandse concurrenten of zelfs collega-productieplants binnen de eigen groep, het erg moeilijk blijven hebben onder druk van de hogere en snellere loonkostontwikkeling en aanhoudend hogere energiekost, wat zeker voor de chemiesector sterk speelt. We zien in deze cijfers van Acerta nu duidelijk dat zich dat ook vertaalt in een achterblijvende tewerkstellingsevolutie ten opzichte van kleinere, vaak lokalere bedrijven. Die staan echter niet op zichzelf en zullen op termijn ook de impact voelen wanneer het minder goed gaat met de grote industriële trekkers van onze economie. Daarom dat we zo sterk pleiten voor concurrentiële omstandigheden voor onze maakbedrijven en een gelijk speelveld inzake voorwaarden, regels en rapportering ten opzichte van geïmporteerde goederen.”

In september 2023 brak de nieuwe voorzitter van VKW Limburg, Marc Warson, trouwens nog een lans voor de industrie: ”Het is hoog tijd voor een herwaardering van de maakbedrijven,” zei hij toen, “Maakbedrijven blijven nog altijd het hart en de longen van onze economie.”

Groei zit vooral bij Limburgse kmo’s

Als we de cijfers bekijken volgens grootte van werkgever, dan zien we voor Vlaanderen een spreiding. Niet zo in Limburg, hier zijn het vooral de kmo’s die er het laatste jaar qua tewerkstelling op vooruit zijn gegaan: zij hebben nu meer mensen in dienst dan een jaar geleden.


Figuur 2: Evolutie tewerkstelling Vlaams Gewest en Limburg - volgens grootte bedrijf


Over de cijfers 

Dit onderzoek is gebaseerd op de werkelijke gegevens van een vaste set van 25.600 werkgevers die in de periode van januari 2022 t.e.m. mei 2024 klant waren bij Acerta. Zowel contracten van onbepaalde als bepaalde duur en zowel arbeiders als bedienden zijn meegenomen. Telkens is de status op 31 mei vergeleken.