ma 23 aug.

VKW lanceert helpdesk voor onafhankelijke voorzitters van raden van advies en bestuur

Onafhankelijke voorzitters van raden van advies of bestuur treden meer en meer op als een soort coach om ondernemers mee te begeleiden. Om hen te helpen in hun rol, start het Expertisecentrum Familiebedrijven van VKW een nieuw initiatief: een helpdesk.

De helpdesk adviseert onafhankelijke bestuurders en staat hen bij. Hierbij kan VKW rekenen op de ondersteuning van het Research Center for Family Firms and Entrepreneurship (RCEF) van de UHasselt en van Guberna, het Instituut der Bestuurders. Deze helpdesk staat ter beschikking van elke (kandidaat) voorzitter van een raad van advies of bestuur voor hun specifieke vragen rond de best mogelijke aanpak en zijn of haar rol. En dit erg laagdrempelig. 

Governance is intussen een goed ingeburgerd begrip, ook bij de KMO’s. Het Expertisecentrum Familiebedrijven van VKW heeft al ruim 20 jaar ervaring in de ondersteuning van familiebedrijven in hun weg naar verdere professionalisering. Dit leidde onder meer tot diverse handboeken in samenwerking met het Research Center for Family Firms and Entrepreneurship (RCEF) van de UHasselt, onder leiding van professor Wim Voordeckers. “Deze boeken hadden en hebben nog steeds tot doel de KMO mee te nemen in het palet van mogelijkheden richting verdere professionalisering van de beslissingsstructuren”, aldus Koen Hendrix, directeur Expertisecentrum Familiebedrijven. VKW neemt het voortouw om bedrijven steeds de spiegel voor te houden van alle mogelijkheden die er hieromtrent bestaan. “Wij breiden onze dienstverlening hierrond constant verder uit, waarbij we praktijkcases en pragmatiek graag combineren met actueel academisch onderzoek.

15 jaar geleden al bouwden we een ‘database externe bestuurders’ uit op basis van kennisvelden van de kandidaten, los van de namen. De begeleiding van bedrijven die een raad van advies of bestuur wensen op te zetten of uit te breiden, gebeurt volgens een beproefde methodiek waarbij ook de maturiteit getest wordt. Koen Hendrix: “Een basisonderdeel van goed draaiende raden van advies is de aanwezigheid van een onafhankelijke voorzitter, die naast de agendabewaking ook zorgt voor een goede “teaming” tussen de andere onafhankelijke bestuurders. Bovendien kan de voorzitter tussentijds ook als een soort coach optreden om de eigenaar mee te leren omgaan met de diverse rollen die een raad van advies kan spelen zoals bijvoorbeeld de controle- en de challengerrol. Ervaring leert ons dat als men met een niet-familiale CEO werk, het een wenselijke combinatie is om de raad van advies of bestuur te laten voorzitten door iemand van de familie die dan kan waken over de familiale waarden en DNA.

Om onafhankelijke voorzitters te helpen in hun rol, start het Expertisecentrum Familiebedrijven een nieuw initiatief: een Helpdesk bestaande uit experten die op basis van de kennis van ervaren voorzitters en met een gezonde mix tussen academisch onderzoek en ‘evidence based’ en pragmatisme onafhankelijke bestuurders kunnen adviseren en bijstaan. “Hiervoor kunnen we rekenen op de kennis van het RCEF van de Uhasselt en ook van Guberna, het Instituut der Bestuurders waar we een formele samenwerking mee hebben”, vult gedelegeerd bestuurder Ruben Lemmens van VKW Limburg aan. Er werd zelfs rekening gehouden met gender gelijkwaardigheid binnen de expertengroep. Koen Hendrix: “In de zoektocht naar mogelijke kandidaat-bestuurders kunnen we ook beroep doen op de rijke database van Women on Board zodat we op de longlist sterke vrouwelijke kandidaten kunnen zetten. Eén of meerdere vrouwen in de raad van advies of bestuur leidt trouwens tot een betere besluitvorming.

De helpdesk staat ter beschikking van elke (kandidaat) voorzitter van een raad van advies of bestuur en gaat in op specifieke vragen of adviseert rond de best mogelijke aanpak en zijn of haar rol. En dit erg laagdrempelig. “Een simpel mailtje of telefonisch contact met Koen Hendrix, directeur Expertisecentrum Familiebedrijven, volstaat. Elke vraag wordt vanuit eigen expertise en na het inwinnen van advies deskundig beantwoord”, besluit Ruben Lemmens nog.