vr 22 okt

Nieuw project ‘SkillsInZicht Euregio’ biedt inzicht in de Euregionale skills van de toekomst

Met een datagedreven, skills-gerichte aanpak bundelt VKW Limburg samen met Euregionale partijen de krachten om de (opleidings)infrastructuur in Nederlands- en Belgisch Limburg inzicht te geven in de veranderingen in de gevraagde Euregionale skills.

Verduurzaming, digitalisering, automatisering, robotisering en internationalisering zijn ontwikkelingen die de wereld in een snel tempo veranderen. En die vereisen soms nieuwe skills en doen beroepen versneld evolueren of zelfs nieuwe beroepen ontstaan. De arbeidsmarkt is meer dan ooit in beweging. Vandaar het cruciale belang van studenten, werkenden, werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden om hierop tijdig te kunnen anticiperen. En om dat gericht te kunnen doen, is inzicht nodig in de veranderingen in de gevraagde skills (competenties en vaardigheden) binnen de Euregionale arbeidsmarkt. Die bovendien ook erg onder druk staat.  

Met een datagedreven, skills-gerichte aanpak bundelt werkgeversorganisatie VKW Limburg daarom samen met Euregionale partijen Etil research group, Fontys Hogeschool, Nalantis, LEO Loopbaan en Meet the Youngsters de krachten om de (opleidings)infrastructuur in Nederlands- en Belgisch Limburg inzicht te geven in de veranderingen in de gevraagde Euregionale skills. Onder leiding van Etil research group gaan deze partijen, met steun van het Interreg programma Vlaanderen-Nederland de komende 2 jaar aan de slag met het project SkillsInZicht Euregio, www.skillsinzicht.eu.

Raf Sluismans van VKW Limburg: “Door op een innovatie manier naar de arbeidsmarkt te kijken, geven we inzicht in de vraag naar skills in Nederland- en Belgisch Limburg. Op basis van deze inzichten bieden we tools om de mismatch tussen vraag en aanbod aan te pakken en de arbeidsmobiliteit over de grens te bevorderen.

Waar traditionele arbeidsmarktanalyses uitgaan van een beroep, kijkt deze benadering naar wat mensen daadwerkelijk (moeten) kennen, kunnen en doen. De aanpak laat zich niet hinderen door grenzen, diploma(h)erkenning, structuren of andere (inter)nationale belemmeringen en biedt direct inzicht en handvaten. Een schijnbare mismatch kan juist een perfecte match zijn, als je beter kijkt naar iemands vaardigheden, al dan niet aangevuld met gerichte scholing (re- & upskilling).”

Het Interreg project SkillsInZicht Euregio gaat tools bieden om regio’s en organisaties te helpen bij het krijgen van inzicht in de veranderingen van gevraagde skills op de arbeidsmarkt. Zo wordt een IT-tool ontwikkeld, die jongeren ondersteunt bij het kiezen van vervolgopleidingen en de eerste stappen naar de arbeidsmarkt. Het kan werkenden begeleiden bij Leven Lang Ontwikkelen. Door op een innovatieve manier naar de arbeidsmarkt te kijken, ontstaan unieke inzichten om de mismatch tussen vraag en aanbod aan te pakken. Op basis van de inzichten kunnen gerichte investeringen worden gedaan om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten en daarmee toekomstige arbeidsmarkttekorten en -overschotten op te vangen.

Jongeren kunnen direct inzicht krijgen in hun eigen skills en de gevraagde skills van de arbeidsmarkt via Meet the Youngsters: www.meettheyoungsters.nl. Werkenden kunnen dit doen via Leo Loopbaan: www.leoloopbaan.nl. Op deze manier wordt het direct toepasbaar en inzichtelijk.