zo 31 okt.

8ste Limburgs arbeidsmarktrapport

Met niet minder dan 55% van de Limburgse bedrijven die een toename van het aantal jobs verwachten wordt de situatie op de Limburgse arbeidsmarkt de 12 komende maanden wel erg prangend, zo blijkt uit het 8ste Limburgse arbeidsmarktrapport van VKW Limburg en UNIZO Limburg.

CONCLUSIES

 • In de voorbije 12 maanden knoopten de Limburgse bedrijven terug aan bij het niveau van tewerkstellingsgroei van vóór de uitbraak van de coronacrisis
  • In 40% van de bedrijven steeg de tewerkstelling, in 16% daalde het personeelsaantal
  • Jobgroeisaldo = saldo % bedrijven met meer personeel minus % met minder personeel = +24%
   • hoger dan 2 jaar geleden (+22%)
   • veel hoger dan 1 jaar geleden (-8%)
   • ook veel hoger dan 1 jaar geleden verwacht (+1%).
  • Duidelijke jobgroei over alle sectoren en grootteklassen heen, maar zwaartepunt lag bij groothandel, productie en grote bedrijven vanaf 50 wn.
 • Maar de komende 12 maanden gaat de vraag naar arbeidskrachten van de Limburgse bedrijven helemaal door het dak
  • 55% verwacht een stijging van de tewerkstelling, amper 5% een daling
  • Verwacht jobgroeisaldo = saldo % bedrijven met verwachte stijging personeel minus % verwachte daling = +50%
   • veel hoger dan ooit tevoren (2018: +32%)
   • meer dan dubbel zo hoog als de voorbije 12 maanden (+24%).
  • Exploderende arbeidsvraag uit zit over alle sectoren
  • Terwijl de verwachte jobgroei bij grote bedrijven nog doorstijgt, willen nu ook kleinere bedrijven fors groeien in personeel
 • 7 op 10 Limburgse bedrijven heeft vandaag één of meerdere vacatures openstaan
  • Gemiddeld staan er per bedrijf bijna 4,8 vacatures open
  • Dat is 140% meer dan een jaar geleden (2 jobs)
  • Hoogste cijfer in acht jaar
  • Helft Limburgse bedrijven heeft 2 of meer vacatures open staan
  • 1 op 5 zoekt 5 of meer nieuwe collega’s
 • Arbeidsmarktkrapte richting recordniveau
  • 86% bedrijven ondervindt moeilijkheden om vacatures ingevuld te krijgen
  • Ongeziene stijging: een jaar geleden was dit nog 61%
  • Ruim hoger dan voor corona (2019: 79%)
  • Enkel in 2007 nog iets hogere piek
  • Kraptecijfer in alle sectoren boven 80%; vanaf 5 werknemers meer dan 90%
  • Ook productiebedrijven (91%) en groeibedrijven (95%) zitten daar boven
 • Toenemende arbeidsmarktkrapte niet zonder gevolgen:
  • Remt groei van 2 op 3 Limburgse bedrijven
  • Bijna helft (zal) genoodzaakt (zijn) om buitenlandse werknemers aan te trekken
 • Bedrijven zien steeds meer noodzaak om extra gerichte inspanningen te ondernemen in de zoektocht naar personeel
  • Nog maar 22% van de bedrijven beperkt zich tot loutere recruteringsacties. In 2019 was dit nog 28%, in 2017 40%
  • Meer dan de helft gaat er vanuit zelf te moeten voorzien in allesomvattende opleidingstrajecten voor nieuwe medewerkers
  • Veel inspanningen blijven gaan naar investeren in bedrijfscultuur (50%) en employer branding (41%)
  • Veel bedrijven trachten zich te onderscheiden op vlak van flexibiliteit inzake werkuren (46%), meer nog dan op het vlak van (extra-legale) arbeidsvoorwaarden (38%).
  • 4 op 10 zet in op samenwerking met het onderwijs
  • Opvallend: 44% van de bedrijven geeft aan de verwachtingen ten aanzien van medewerkers naar beneden bij te stellen.
 • Coronacrisis gaf digitalisering in 2 op 3 Limburgse bedrijven een (sterke) boost
 • Limburgse bedrijven deden de voorbije 12 maanden een pak meer beroep op uitzendarbeid en verwachten dat die tendens zich de komende 12 maanden in gelijk tempo verderzet.
 • De toepassing van economische of tijdelijke werkloosheid nam het afgelopen jaar een duik, die zich in de komende 12 maanden in versterkt tempo doorzet
  • 1 op 2 bedrijven deed er de voorbije 12 maanden nog beroep op (vorig jaar 66%)
  • Komende 12 maanden wordt een wezenlijke vermindering verwacht: 24% voorziet daling versus 6% stijging
 • Het gebruik van tijdelijke contracten (van bepaalde duur) zal in de komende 12 maanden in beperkte mate stijgen
 • Limburgse bedrijven rapporteren een behoorlijke stijging van het ziekteverzuim in de voorbije 12 maanden
  • 3 op 10 bedrijven zag meer ziekteverzuim in deze periode, terwijl 11% een daling merkte (per saldo +19%)
  • In groothandel en bij productiebedrijven loopt dit saldo op tot +-25%
 • De 10 belangrijkste beleidsmaatregelen en/of hervormingen voor een betere werking van de arbeidsmarkt en duurzame personeelsgroei volgens de Limburgse bedrijven:
 1. 75% plaatst een betere verhouding bruto-nettoloon in zijn persoonlijke Top 5
 2. Werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd (59%)
 3. Algemene verlaging werkgeversbijdragen (55%)
 4. Verregaande vereenvoudiging personeelsadministratie (42%)
 5. Lagere ontslagkosten (41%)
 6. Meer mogelijkheden om arbeidstijd flexibel te organiseren (39%)
 7. Gerichte en doorgedreven activering inactieve arbeidsreserve (38%)
 8. Mogelijkheden om meer prestatiegericht te verlonen (36%)
 9. Beperking tijdskrediet en andere (uitdijende) verlofsystemen (29%)
 10. Meer en goedkopere overuren (29%)

In een reactie op dit 8ste Limburgs Arbeidsmarktrapport stellen Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg en Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg

“Na 1,5 jaar corona en de bijhorende beperkingen, willen onze Limburgse ondernemers terug aan volle snelheid ondernemen. Dat bleek begin oktober ook al uit onze driemaandelijkse Polsslag Ondernemend Limburg (POL). En die wil om te ondernemen, vertaalt zich ook heel duidelijk in een wil om aan te werven. De stap van ‘willen’ naar ‘kunnen’ aanwerven is echter niet evident, gelet op het extreem hoge aantal bedrijven dat aangeeft hun vacatures niet ingevuld te krijgen.

Onze Limburgse ondernemers nemen zelf heel wat initiatieven in hun zoektocht naar personeel, maar toch dient ook de overheid het hindernissenparcours op de arbeidsmarkt aan te pakken. Om aan volle snelheid te kunnen ondernemen, vragen onze ondernemers onder meer een betere verhouding tussen bruto en netto, een forse inzet op activering onder meer door de werkloosheidsuitkering in de tijd te beperken en een algemene verlaging van de werkgeversbijdragen. Enkel door het wegwerken van drempels als deze kunnen we meer mensen aan het werk krijgen.

Het recente begrotingsakkoord bevat weliswaar hints in de juiste richting, maar mist voldoende diepgang om voor een cruciale omslag te gaan die de activiteitsgraad van onze arbeidsmarkt echt voelbaar zal opkrikken. Dat dit nochtans meer dan dringend nodig is bewijst dit rapport. Want opnieuw stilvallen kan het Limburgs bedrijfsleven zich niet veroorloven.”