Van 'medewerkers' naar 'samenwerkers met eigenaarschap'

 • Wat?

  Opleiding

 • Waar?

  VKW Limburg

  Kunstlaan 16

  3500 Hasselt

 • Wanneer?

  18 oktober 2024: 9.00 u. - 13.00 u.
  25 oktober 2024: 9.00 u. - 17.00 u.
  8 november 2024: 9.00 u. - 17.00 u.
  15 november 2024: 9.00 u. - 13.00 u.

 • Prijs?

  Leden VKW Limburg: € 1.950,00 (excl. btw)
  Niet leden: 2.440 (excl. btw)

HOE MAAK IK VAN MIJN GROEP EEN PLOEG DIE ERVOOR GAAT?

Er wordt de dag van vandaag veel verwacht van medewerkers en leidinggevenden. De uitdagingen zijn groot en de context waarin dit alles zich afspeelt, verandert steeds sneller. 

Er wordt van zowel leidinggevende als van niet-leidinggevenden verwacht dat ze gemotiveerd zijn, meedenken, flexibiliteit tonen, beslissingen nemen, … Dat ze dit doen vanuit een positieve uitstraling, zelfvertrouwen, betrokkenheid en dit gekoppeld aan de noden van de organisatie en klanten.

Met andere woorden, dat ze ondernemend gedrag vertonen. Dit wordt vandaag ook wel eens “eigenaarschap“ genoemd. ‘Het vermogen om ideeën om te zetten in daden’ volgens de definitie van de Europese commissie. Het wordt gekenmerkt door o.a. een verantwoordelijke houding, waarin initiatief, creativiteit, zelfkritische kijk en hands-on mentaliteit centraal staan.

BESTEMD VOOR
alle medewerkers die een leidinggevende rol hebben binnen de organisatie en zich verder willen ontwikkelen als leidinggevende volgens de principes van eigenaarschap.

INTAKEGESPREK
Deelnemers die zich ingeschreven hebben voor de opleiding worden op voorhand, gecontacteerd waarbij de inhoud en methodiek van de opleiding wordt toegelicht alsook hun verwachtingen bevraagd. Op deze manier kunnen we nog maatgerichter te werk gaan en voorkomen dat de inhoud en/of methodiek niet aansluit op de verwachtingen van de deelnemers.

Programma

Sessie 1: Duiding en onderlinge afstemming

Vrijdag 18 oktober 2024
 • Wat is 'eigenaarschap opnemen en stimuleren' als rol binnen een organisatie?
 • Waarom is eigenaarschap zo'n item vandaag (VUCA-wereld)?
 • Hoe zien de deelnemers dit?
 • Verwachtingen van de deelnemers scherper stellen in functie van maatwerk

Sessie 2: Noodzakelijke fundamenten

Vrijdag 25 oktober 2024
 • De Missie/Visie als magneet
 • Strategie en doelstellingen als kompas
 • Vertrouwen als veilige haven
 • Hoe (h)erkennen we het (willen) opnemen van eigenaarschap bij mezelf en mijn medewerkers?

Sessie 3: Ik als leider/leidinggevende binnen ABC

Vrijdag 8 november 2024
 • Het begint bij jou: 'Wie ben ik als leidingevende en hoe past dit in het ABC verhaal?'
 • Ben ik in verbinding met mijn eigen basisbehoeftes/ABC? Hoe ga ik vanuit mijn eigen behoeftes in verbinding met de behoeftes van mijn medewerker?
 • Waar liggen mijn sterktes en hoe kan ik deze verder (door)ontwikkelen?
 • Waar liggen mijn sterktes en hoe kan ik deze verder (door)ontwikkelen?
 • Waar liggen mijn aandachtspunten en hoe kan ik hiermee aan de slag?
 • Leidinggeven en ABC: hoe maak ik dit concreet?

Sessie 4: Verandering, een natuurlijk proces

Vrijdag 15 november 2024
 • Verandering als constante
 • Hoe de organisatiecontext beïnvloeden zodat er een positieve beweging kan ontstaan?
 • Verandering vraagt moed
 • Opstellen van een PAP en TAP