Zorgeconomie

Zorgeconomie

VKW Limburg tracht een nieuwe business op te zetten in bestaande zorgbedrijven, omdat de zorgeconomie voor Limburg een beloftevolle sector is waarmee het verschil gemaakt kan worden.

En dit door:

  • Bedrijven van elkaar te laten leren en ervaringen uit te wisselen
  • Het 'ecosysteem zorgeconomie' te helpen vormen en zo open innovatie te stimuleren, want groei wordt gevoed door het gericht samenbrengen van de juiste partijen (bedrijven, kennisinstellingen en overheid) rondom de juiste thema's
  • Bedrijven aan te zetten tot samenwerken en het toepassen van nieuwe businessmodellen. Hiervoor ontwikkelden we een databank die ons in staat stelt om vraaggericht kennis te delen aan iedereen die hierover een vraag heeft.
  • Internationaal op zoek te gaan naar bedrijven die het Limburgs ecosysteem kunnen versterken en dit door bv. aanwezig te zijn op relevante beurzen voor de zorgeconomie.

Deze initiatieven passen in het project 'Clusters van kracht voor een sterke Zorgeconomie in Limburg' en worden financieel ondersteund door EFRO, VLAIO en Provincie Limburg.
Europa draagt ca. €185.000 bij in de kosten van dit project.

CONTACT

Raf Sluismans

   Raf Sluismans
   directeur Cresco
    
   tel: 011 24 95 13
   email: raf.sluismans@vkwlimburg.be