Website_innoveren_2

INNOVATIE

LAAT JE BUSINESSMODEL UITDAGEN DOOR JONGE WOLVEN.

Tijdens de VKW Limburg battles worden gevestigde ondernemers uitgedaagd door hun jongere collega’s. Op basis van een uitgebreide intake over het bestaande businessmodel, wordt een presentatie gemaakt die tijdens de battle aan de jonge wolven wordt voorgelegd. Daarna krijgen zij de opdracht om de bewezen ondernemer het vuur aan de schenen te leggen.

Win-win
Voor de jonge ondernemers bieden de battles een uitgelezen kans om in de keuken te kijken van bedrijven die de start-up fase zijn ontgroeid en die reeds de weg hebben afgelegd die zij nog grotendeels voor zich hebben. Bovendien kunnen ze zich profileren met hun kennis en visie waardoor er samenwerking op lange termijn kan ontstaan.

Marc Beenders (LSU):" We besteden veel tijd en aandacht aan het zorgvuldig selecteren van de startups in overeenkomst met de uitdaging waarvoor het gevestigde bedrijf staat. Alleen dan halen we de vrijblijvendheid eruit en is er een match tussen beide kanten mogelijk".

Jochen Barth (Cer10Dipty): "Ieders tijd is kostbaar én we willen verder gaan dan ‘een leuke middag brainstormen’. Daarom zorg ik voor een goede beschrijving van het strategische vraagstuk zodat we onmiddellijk spijkers met koppen kunnen slaan".

Deze bedrijven kunnen reeds meepraten over de battles: Servilux, Chapo, Profel, ATL Renting, Grafityp

Wil je ook in jouw bedrijf een battle laten doorgaan? Neem dan contact op met Raf Sluismans: raf.sluismans@vkwlimburg.be.

__________________________________________________________________________

INNOVEREN DOE JE NIET ALLEEN: MET DE VKW LIMBURG VERSNELLINGSTAFELS ZET JE PRAKTISCHE STAPPEN VOORUIT.

Een versnellingstafel is een kleine groep van bedrijven die op maat wordt samengesteld rondom een idee of concept van een van de deelnemers. Samen verkennen ze het potentieel van het idee en zetten de eerste stappen in de ontwikkeling tot een product of dienst dat later naar de markt gebracht kan worden. Een versnellingstafel bestaat uit 4 bijeenkomsten die gemodereerd worden volgens een stappenplan waarbij er tussen de bijeenkomsten huiswerk gedaan wordt door de deelnemers.

Quote: Raf Sluismans (VKW Limburg) de versnellingstafels zijn een gemakkelijke manier om wilde ideeën te vertalen naar praktische mogelijkheden voor je bedrijf. Door de begeleiding op maat geraak je verder dan het briljante idee op café waar je toch nooit aan toe komt om er écht wat mee te doen.

We hebben versnellingstafels rondom een product voor de particuliere woningmarkt dat comfort voor ouderen vergroot, toepassing van humane medische technologie op dieren, renovatie concepten in de bouw en apps voor kinderen en volwassenen.

Zie jij kansen in de markt die je met andere ondernemers samen wil ontwikkelen, neem dan contact op met Raf Sluismans: raf.sluismans@vkwlimburg.be. 

__________________________________________________________________________

LAAT JE BUSINESSMODEL UITDAGEN DOOR COLLEGA-ONDERNEMERS EN LEER VAN ELKAAR.

Een leergroep bestaat uit ca. 8 deelnemers en komt 8 keer samen, verspreid over een jaar. Elke vergadering gaat door in een ander bedrijf, telkens staat de case van de gastheer/gastvrouw centraal.

Voorafgaand aan de vergadering wordt de strategie van het bedrijf doorgesproken en wordt een samenvatting gemaakt van de belangrijkste vragen en uitdagingen. Deze presenteert hij/zij aan de deelnemers van de tafel. 

De andere deelnemers stellen kritische vragen en leveren suggesties over hoe zij dit zouden aanpakken. Bij elke volgende bijeenkomst wordt opnieuw het woord gegeven aan de gastheer/gastvrouw van vorige bijeenkomst zodat hij/zij feedback kan geven over wat hij/zij gedaan heeft met de input. Daarna wordt de volgende case gepresenteerd en onderworpen aan de kritische vraagstelling en constructieve discussie.

Waar nodig is er ruimte om een expert uit te nodigen om kennis aan te leveren aan de groep. Dit wordt op gevalsbasis bekeken. Bij elk bedrijf vindt ook een rondleiding plaats zodat de andere deelnemers inzicht krijgen in hoe de activiteiten in de praktijk worden uitgevoerd.

Wil jij deelnemen aan een leergroep, neem dan contact op met Raf Sluismans: raf.sluismans@vkwlimburg.be.

Alle 3 instrumenten worden mogelijk gemaakt met financiële steun van:

Projectlogo_2