20180531 PB Ontwrichte zones

Vereenvoudigde steun ontwrichte zones van start op 1 september

vrijdag 10 augustus 2018

5 door VKW Limburg gesignaleerde knelpunten worden weggewerkt

Vandaag publiceerde het Belgisch Staatsblad de ‘Wet houdende de optimalisatie van de steun aan de werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden’, die op 19 juli werd goedgekeurd in het parlement. Dat betekent dat een reeks aanpassingen en vereenvoudigingen die door VKW Limburg succesvol werden belobbyd vanaf 1 september in voege zullen kunnen treden.

Vanaf dan kan de steun tot 3 maanden na de voltooiing van de investering aangevraagd worden en zal binnen een groep van bedrijven de investering door een andere vennootschap mogen gebeuren dan de vennootschap die de nieuwe arbeidsplaatsen creëert. Ook het probleem van de referentieperiode waaraan de nieuwe tewerkstelling tot hiertoe werd afgemeten is dan eindelijk van de baan. Bedrijven die een splitsing of fusie (hebben) ondergaan zullen dit voortaan kunnen aangeven, waardoor zij de steun niet langer dreigen te verliezen. Voor dit laatste dient wel nog eerst een koninklijk besluit gepubliceerd te worden. Er komt ook een bijgewerkt aanvraagformulier.

Al geruime tijd bepleitte VKW Limburg gerichte aanpassingen aan het wetgevend kader van deze steunmaatregel voor werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden (de zogenaamde ‘Ontwrichte zones’-steun). VKW Limburg is dan ook zeer tevreden dat die nu van start kunnen gaan. Deze aanpassingen maken het voor onze Limburgse bedrijven eenvoudiger om van de Ontwrichte Zones-steun gebruik te maken.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder: “Er bleken al langer een aantal praktische knelpunten op te duiken die het blijkbaar heel wat bedrijven moeilijker dan nodig maakten om een dossier in te dienen. Wij hebben geen moeite gespaard om die belemmeringen duidelijk te maken en aan te dringen om ze weg te werken. We zijn blij dat de nodige aanpassingen nu eindelijk van start kunnen gaan en danken minister Van Overtveldt en de regeringspartijen voor de geleverde inspanningen om aan onze bemerkingen gevolg te geven. Wij rekenen nu nog op een snelle uitvaardiging van nog enkele betrokken KB’s.”

Klik HIER voor het volledige persbericht.

MEER INFO: Johan Schildermans, manager belangenverdediging, 0476 31 60 58, johan.schildermans@vkwlimburg.be