POL okt2018 WEBSITE v2

POL oktober 2018: +16,0

maandag 01 oktober 2018

DERDE LICHTE DALING VOOR LIMBURGS ONDERNEMERSVERTROUWEN NIET ONVERWACHT, MAAR:

Zorgwekkende terugval in productiesector en bij grootste bedrijven

  • Diensten, groothandel en bouwsector presteren nog goed
  • Optimisme kleine en middelgrote bedrijven blijft op constant gunstig niveau

 

De Polsslag Ondernemend Limburg, de kwartaalpeiling van VKW Limburg en Unizo Limburg naar het ondernemersvertrouwen in onze provincie, klokt in oktober 2018 af op een cijfer van +16,0. In vergelijking met juli 2018 (+17,6) is dit een kleine stap terug, die evenwel voorspeld was. De evaluatie van het derde kwartaal (+16,2) en de verwachting voor het laatste kwartaal (+15,7) zitten nagenoeg op hetzelfde niveau. Voor de POL is dit de derde daling op rij, met een uitgesproken negatieve trend in de productiesector en bij de grootste bedrijven.
De daling van het ondernemersvertrouwen bij de productiebedrijven baart zorgen, zowel in de evaluatie van het voorbije kwartaal als in de prognose voor het volgende kwartaal. Het POL-cijfer voor de productiesector zakt naar +11,2, waardoor deze sterkhouder van onze economie plots een middenmoter wordt. De dienstensector, groothandel en de bouw presteren wel nog op een hoog niveau.

Qua bedrijfsgrootte is het opvallend dat het optimisme bij de grootste bedrijven in Limburg ten opzichte van een kwartaal geleden gehalveerd wordt. De kleine en middelgrote bedrijven blijven nog presteren op een redelijk constant en gunstig niveau. Bovendien was het vertrouwen bij kleinste bedrijven nooit hoger dan vandaag.

“Een relatief sterke daling van het vertrouwen bij de productiebedrijven doet een extra alarmbelletje afgaan.” zegt Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg, “Omdat we weten dat zij een daling in de Limburgse economische conjunctuur altijd als eersten aanvoelen. Een overgrote meerderheid van onze bedrijven blijft optimistisch, maar we moeten wel waakzaam zijn voor dergelijke signalen. Temeer omdat in Limburg het aantal vacatures nog wel stijgt en de werkloosheid verder daalt, maar dat dit de laatste maanden trager verloopt dan in heel Vlaanderen, in tegenstelling tot de voorbije jaren. De toenemende nervositeit over de internationale handelsconflicten zal voor onze exportgerichte bedrijven ook een mogelijke terugval in economische activiteit kunnen betekenen. Hier hebben we vanuit België weinig vat op, maar nieuwe bijkomende onzekerheden zoals nu rond onze energiebevoorrading kunnen we echt wel missen als kiespijn. Het is niet het moment om het onszelf in een internationale competitiviteitscontext nu nog moeilijker te maken. We verwachten dan ook dat vanuit de regering al het mogelijke wordt gedaan om dit op te lossen en de onzekerheid weg te nemen.”

Klik HIER voor het volledige persbericht.

Klik HIER voor de grafieken.