POL Juli

POL juli 2018: +17,6. Limburgs ondernemersvertrouwen daalt licht maar blijft op hoog niveau

maandag 02 juli 2018

Vooruitzichten komend kwartaal kennen bijsturing
Recordniveau voor tewerkstellingsgroei
Optimisme middelgrote en grote bedrijven daalt maar blijft hoog
Kleine bedrijven blijven aansluiting zoeken
Detailhandel blijft zorgenkind
Diensten- en productiebedrijven lossen gaspedaal

De Polsslag Ondernemend Limburg van VKW Limburg en UNIZO Limburg, de vertrouwensindicator van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders, zet in juli 2018 een kleine stap terug van +20,9 naar +17,6. Het Limburgs ondernemersvertrouwen blijft daarmee echter op hoog niveau. De lichte terugval in deze 50e POL-bevraging wordt veroorzaakt door een voorzichtigere prognose voor het komende kwartaal in vergelijking met 3 maanden geleden. Het voorbije kwartaal kende een gelijke evaluatie als het eerste kwartaal van 2018, met bovendien de hoogste score ooit op het vlak van tewerkstellingsgroei. In de bijsturing van de prognosecijfers is vooralsnog geen uitgesproken dalende trend te ontdekken.

De detailhandel blijft het als sector moeilijk hebben, en kent als enige een negatief POL-cijfer. De andere 4 sectoren – groothandel, productie, bouw en diensten – schommelen allemaal rond de +20, met uiteraard enkele kleine nuances qua evolutie volgens sector. De globale POL-cijfers voor de productie- en dienstensector kennen voor juli in vergelijking met april echter wel een afname. De groothandel neemt op basis van een bijzonder optimistische prognose de koppositie in.

Gekeken naar bedrijfsgrootte daalt het optimisme bij de middelgrote en grote bedrijven, maar blijven de indicatoren wel nog op hoog niveau. De kleine bedrijven blijven aansluiting zoeken, waarbij vooral de bedrijven met 5 tot 10 werknemers de grootste stap zetten.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “De POL in juli daalt opnieuw een beetje. Niet omdat onze bedrijven het in het afgelopen kwartaal moeilijker hadden of slechter deden, maar wel omdat ze wat voorzichtiger zijn over het volgende kwartaal. Niet abnormaal want onze bedrijven ervaren ook de toenemende aandacht voor de spanningen op de internationale handelsmarkten. Een crisis is dus absoluut niet aan de orde. We mogen ons die dus ook niet laten aanpraten. Daarom is het erg belangrijk dat er vanuit het beleid positieve signalen blijven komen dat men verder blijft werken aan een goed ondernemingsklimaat. En dat men niet een jaar voor de federale en Vlaamse verkiezingen alles al op zijn beloop laat. Onze bedrijven blijven immers hun deel van het werk doen en jobs creëren, getuige het recordcijfer inzake tewerkstellingsgroei voor het afgelopen kwartaal. Maar er blijven ook nergens in Europa meer vacatures openstaan dan in ons land. Net hier is de nood het hoogst en kan het beleid snel nieuwe positieve resultaten boeken. Onze oproep is dan ook: pak onze lage werkzaamheidsgraad kordaat aan via verdere sterke hervormingen van onze arbeidsmarkt.”

Klik HIER voor het volledige persbericht.

Klik HIER voor de grafieken.