Afb. website groot

Onze Kracht. Onze Mensen.

woensdag 04 juli 2018

Limburgse bedrijven zetten intrapreneurship in de kijker. Letterlijk!

Werkgeversorganisatie VKW Limburg zet al jaren actief het ondernemerschap in de kijker en lanceert vandaag een nieuwe ‘Ondernemen Versterkt Limburg’-campagne onder de noemer ‘Onze Kracht. Onze Mensen’. Meer dan 200 spandoeken en duizenden affiches van ambassadeur-bedrijven dragen deze positieve boodschap uit tot in alle uithoeken van onze provincie. Een ode aan de ondernemende medewerker. Met op die affiches en spandoeken authentieke, echte foto’s van de eigen medewerkers.

Onze Kracht. Onze Mensen.

Bedrijven investeren meer en meer in hun medewerkers. Die krijgen ruimte voor initiatief en verdere ontplooiing. Ondernemende medewerkers maken immers  mee het verschil.  Gevolg? Goede mensen blijven aan boord en het bedrijf blijft aantrekkelijk voor nieuwe profielen. Onderzoek wijst trouwens uit dat bevlogen en geëngageerde medewerkers productiever zijn, meer bijdragen tot innovatie, veel minder vaak afwezig zijn en minder geneigd zijn ander werk te zoeken. Intrapreneurship vormt een noodzakelijke motor om effectief te blijven in een snel veranderende omgeving. VKW Limburg zet hier met deze nieuwe ‘Ondernemen Versterkt Limburg’-actie vol op in en wil bedrijven stimuleren om het ondernemend potentieel van hun organisatie optimaal te benutten. Elke gedreven medewerker draagt bij tot een meer performante organisatie. En net dit ‘intrapreneurship’ zet VKW Limburg in the picture. Al die ondernemende krachten, entrepreneurs en intrapreneurs samen,  vormen het kloppend hart van economisch Limburg. En dragen bij tot een sterke en welvarende regio.

Je moet geen ondernemer zijn om ondernemend te zijn.

De ‘Ondernemen Versterkt Limburg’-actie juicht al méér dan een decennium het  ‘entrepreneurship’ toe maar wil dit jaar ook ‘intrapreneurship’ in de kijker zetten. Onze bedrijven zijn maar in staat het verschil te maken wanneer ze kunnen rekenen op enthousiaste medewerkers die ieder op hun manier initiatief tonen en ondernemerschap aan de dag leggen. Je moet immers geen ondernemer zijn om ondernemend te zijn.

Gert Schreurs, communicatiemanager bij VKW Limburg en de bezieler van ‘Ondernemen Versterkt Limburg’: “Onze ondernemers, bedrijfsleiders en managers verleggen elke dag grenzen. Maar dat doen ze niet alleen uiteraard. Dat doen ze met gedreven medewerkers rondom hen.  De échte kracht van een bedrijf zit in de mensen.  Medewerkers die initiatief tonen en mee de ondernemersdroom waamaken. Mensen werken niet voor een bedrijf. Ze zijn het bedrijf. En net dat willen we tonen. Daarom stimuleren en juichen we naast ‘entrepreneurship’ ook dit ‘intrapreneurship’ toe. Méér dan 200 spandoeken in Limburgse bedrijven laten medewerkers schitteren als uithangbord van het bedrijf. Letterlijk!”

Van ambassadeurspakket tot ijskar

Wie beter dan de bedrijven zelf kunnen dit Limburgs intrapreneurship immers in de kijker zetten? We riepen hen op ambassadeur te worden en zo via spandoeken en affiches met hun eigen mensen het uithangbord te zijn van de campagne.  Alle ambassadeurs maakten ook kans op een smakelijke prijs. Yappa, bedenker, bouwer en booster van digitale oplossingen uit Alken, kwam hier als winnaar uit de bus en mag binnenkort een ijskar verwelkomen voor het hele bedrijf.

Deze campagne kadert binnen een breder project waarbij het stimuleren van intrapreneurship in bedrijven centraal staat en wordt mee gerealiseerd dankzij de steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), de Vlaamse overheid en de provincie Limburg en draagt bij aan de profilering van Limburg als ‘bedrijvige provincie.

logo's