20200515 PB Tevreden maar gemiste kant V02

Tevreden, ondanks de gemiste kans

vrijdag 15 mei 2020

Korte reactie VKW Limburg op voorlopige vastlegging van het GRUP Zolder-Lummen-Zuid door de Vlaamse regering

TEVREDEN, ONDANKS DE GEMISTE KANS

VKW Limburg reageert tevreden op de voorlopige vaststelling door de Vlaamse regering van het industriegebied Zolder-Lummen-Zuid. Een gebied dat deel uitmaakt van het Economisch Netwerk Albertkanaal dat in het oorspronkelijke SALK-uitvoeringsplan werd opgenomen en dat 25 gebieden groepeert die van strategisch en geografisch belang zijn.

Toch zit Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg met een dubbel gevoel: “We zijn uiteraard tevreden dat nu tenminste een deel van dit uniek gelegen terrein wordt ontwikkeld als bedrijventerrein, maar het potentieel was véél groter. Van de bruto oppervlakte van 102 ha wordt er nauwelijks 27 ha voorzien als watergebonden industrieterrein. Het maximaler aanwenden van de aanwezige unieke potentie van dit terrein had een nog grotere ‘boost’ kunnen geven aan de economische slagkracht van Limburg. Maar ook de nu te ontwikkelen nieuwe terreinen vormen ongetwijfeld een unieke troef om belangrijke investeringsprojecten en nieuwe bedrijven met extra tewerkstelling aan te trekken.”

‘Zolder-Lummen-Zuid’ vormt met zijn directe ontsluiting en unieke ligging vlak aan de kruising van de E313 en E314 en het grenzen aan het Albertkanaal - wat watergebonden activiteiten mogelijk maakt-  een van de best gelegen industrieterreinen van Vlaanderen.

De concentratie van bedrijvigheid rond de blauwe ader (Economisch Netwerk Albertkanaal) is al lang een weloverwogen en logische beleidskeuze om de ruimtelijke versnippering tegen te gaan én (vracht)verkeer te beperken.

“Laat ons hopen dat alle betrokken partijen zich nu kunnen vinden in dit compromis tussen economie en natuur en dat er het terrein ook echt snel kan ontwikkeld worden,” besluit Ruben Lemmens.