201910 POL okt 2019

POL blijft dalen: in oktober 2019 naar +5,6

donderdag 03 oktober 2019

LIMBURGS ONDERNEMERSVERTROUWEN MAAKT GELEIDELIJKE LANDING, MAAR VERWACHT NOG WISSELVALLIG NAJAAR:

  • Sterke terugval bij productie, detailhandel en groothandel
  • Dienstensector en bouwsector blijven optimistisch
  • Export heeft het moeilijk
  • Limburgse bedrijven blijven nog investeren en aanwerven
  • Grootste bedrijven iets optimistischer dan 3 maanden geleden - verwachten wel daling tewerkstelling in komend kwartaal

De Polsslag Ondernemend Limburg (POL) van VKW Limburg en UNIZO Limburg blijft dalen, en gaat van +9,3 in juli 2019 naar +5,6 in oktober. De aanhoudende daling in het Limburgs ondernemersvertrouwen maakt hiermee een geleidelijke – en nog positieve – landing, maar zit wel op het laagste niveau van de afgelopen 4 jaar. De globale cijfers qua tewerkstellingsgroei en investeringen zijn nog opvallend positief, terwijl de export het moeilijk heeft.

Met uitzondering van de dienstensector klopt elke sector af op een lager niveau dan in juli. De productiesector, de detailhandel en de groothandel eindigen alle drie rond de nullijn. Vooral de groothandel maakt een onverwacht sterke terugval ten opzichte van 3 maanden geleden. De POL-score voor de bouwsector wordt gehalveerd, maar blijft wel nog overwegend positief.

Qua grootte zien we dat de grote bedrijven vanaf 100 werknemers met een POL-cijfer rond de nul eindigen. Vooral de groep tussen 100 en 250 werknemers zet een grote stap terug tegenover 3 maanden geleden. De bedrijven met meer dan 250 werknemers zijn wel iets optimistischer dan bij de vorige peiling. In de grootteklassen onder de 100 werknemers zien we globaal gezien telkens een daling tot halvering van het POL-cijfer, met uitzondering van de kleine bedrijven met 5-10 werknemers die de beste score neerzetten. Alhoewel de evaluaties van het voorbije kwartaal in sommige grootteklassen nog goed waren, zien we dat de verwachtingen voor het laatste kwartaal van dit jaar nergens hoog gespannen zijn.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “De POL-cijfers tonen dat we, weliswaar geleidelijk maar duidelijk, naar een moeilijkere periode gaan. Onze productiebedrijven geven dat signaal al veel langer en we zien dit nu echt doorsijpelen naar de handel en in mindere mate de bouw. De negatievere teneur zien we ook geleidelijk aan binnen sijpelen bij de kleinere bedrijven. Opvallend is dat de Limburgse bedrijven, ondanks dat omzet en export het steeds moeilijker krijgen, toch blijven aanwerven en investeren. Iets wat we voor heel 2018 ook al concludeerden bij de Limburgse TOP 500-bedrijven. Maar opgelet! De rek hierin is niet oneindig. Het rendement van onze ondernemingen staat steeds meer onder druk: dit kan en mag niet blijven duren. Geen tijd meer dus om te taffelen. Nu de Vlaamse Regering klaarstaat, moet men ook federaal eindelijk in gang te schieten. Beleid gaan voeren. Beleid dat de concurrentiekracht versterkt én onze bedrijven ondersteunt. Die hebben dat nodig om het hoofd te bieden aan de vele nieuwe internationale uitdagingen (Brexit, vrijhandel en concurrentie onder druk, klimaatopwarming, digitalisering,…). Maar ook aan de al zo lang aanslepende regionale knelpunten (mobiliteit, arbeidsmarkt, regulitis,…), waarmee onze bedrijven iedere dag worstelen, bovenop deze conjunctuurterugslag.”.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Klik hier voor de grafieken.