20181018 PB Turnaround panels

Expertisecentrum Familiebedrijven lanceert TURNAROUND PANELS

woensdag 17 oktober 2018

(FAMILIE) BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN KUNNEN DISCREET TERUGVALLEN OP EEN KLANKBORD OM DE NEERWAARTSE SPIRAAL LETTERLIJK MEE TE HELPEN OMKEREN

Het Expertisecentrum Familiebedrijven van VKW Limburg start met een vernieuwende methodiek waarbij zijn unieke database externe bestuurders wordt ingezet voor het vormen van ‘turnaround panels’. Deze zorgvuldig samengestelde ‘turnaround panels’ kunnen (familie)bedrijven tijdelijk en in alle discretie bijstaan in moeilijke periodes. Doel is om zo de neerwaartse spiraal waarin een bedrijf zou zijn geraakt letterlijk mee te helpen omkeren. Op operationeel of op strategisch vlak. En zo het bedrijf mee te helpen redden van een mogelijke ondergang. Het Expertisecentrum Familiebedrijven beschikt nu al over een database met meer dan 300 kandidaat-externe bestuurders, waarrond recent ook een samenwerking werd opgezet met Guberna (het Instituut voor Bestuurders) en Women on Board (nationale organisatie die tot doel heeft de deelname van vrouwen te promoten in beslissingsorganen en raden van bestuur en beschikt over een sterke database van topvrouwen). Deze database met sterke profielen zal nu ook worden ingezet voor het vormen van deze ‘turnaround panels’.  

VKW Limburg is met zijn Expertisecentrum Familiebedrijven steeds voorloper geweest in het stimuleren van de verdere professionalisering van het familiebedrijf. De focus ligt hierbij vooral op betere beslissingsstructuren met bijzondere aandacht voor een raad van advies of bestuur met externen. “Een dergelijke actieve raad van advies met onafhankelijke bestuurders helpt het bedrijf betere beslissingen te nemen, te challengen en vooral op tijd de knipperlichten bespreekbaar te maken”, aldus Koen Hendrix, directeur bij VKW Limburg en het Expertisecentrum Familiebedrijven. “Er is al een hele weg afgelegd en we zien vandaag dat familiebedrijven meer en meer openstaan voor de oprichting van een dergelijk klankbord en dit zelfs laten uitgroeien tot een volwaardig beslissingsorgaan”. De ondernemer wil zijn beslissingen immers graag eerst aftoetsen aan een professioneel samengesteld adviesorgaan. Sinds het bestaan van de database hebben al meer dan 50 familiebedrijven de weg gevonden naar advies over de samenstelling en werking van een raad van advies of bestuur. “Met de vernieuwde methodiek op basis van kennisvelden en competenties hebben al  30 bedrijven een dergelijk orgaan ook effectief opgestart. En dit uiteraard met de nodige leercurve voor ogen, want het  loopt immers niet altijd van een leien dakje”.

Klik hier voor het volledige persbericht.