20180531 PB Ontwrichte zones

Eenvoudigere steun ontwrichte zones van start met nieuw aanvraagformulier

zaterdag 01 september 2018

Het is zover. Vanaf vandaag is het eenvoudiger om ontwrichte zones-steun te bekomen. Dit is de steunmaatregel waardoor bedrijven die investeren in de steunzone een kwart van de bedrijfsvoorheffing op daardoor gecreëerde arbeidsplaatsen niet hoeven door te storten.  Aan de eigenlijke voorwaarden verandert er niets, wel kwamen er op vraag van VKW Limburg een aantal aanpassingen en vereenvoudigingen en werden enkele hiaten weggewerkt. Meer info over de versoepelingen vind je in ons eerdere nieuwsbericht van 10 augustus.

Weldra zal ook het aangepaste aanvraagformulier verschijnen op de website van de FOD Financiën. De .pdf-versie vindt u alvast hier.

Opgelet: een van de versoepelingen is dat voortaan een aanvraag kan worden ingediend tot drie maanden na de voltooiing van de investering (voorheen: voor aanvang). Hoewel dit zo niet in de nieuwe wetgeving staat, verduidelijkte de FOD Financiën pas onlangs dat zij hierbij het standpunt innemen dat dit slechts geldt voor investeringen met aanvangsdatum na  31 augustus 2018 (datum van ondertekening van een document dat de investering juridisch bindend maakt), hierbij verwijzend naar de Europese groepsvrijstellingsverordening, waar deze steunmaatregel onder valt.

MEER INFO: Johan Schildermans, manager belangenverdediging, 0476 31 60 58, johan.schildermans@vkwlimburg.be