wo 06 okt.

VKW Limburg is gekant tegen voornemen federale regering om verplicht ziektebriefje af te schaffen voor de eerste ziektedag(en)

Het risico op een klein aantal die er misbruik van zouden proberen maken, is niet denkbeeldig. We zijn dan ook gekant tegen het voornemen van de federale regering om het verplichte ziektebriefje af te schaffen voor de eerste ziektedag(en).

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Een werkgever gaat altijd uit van de verantwoordelijkheidszin van zijn medewerkers, maar het risico op een klein aantal die de kantjes er proberen af te lopen en er misbruik van zouden proberen maken is niet denkbeeldig. We zijn dan ook gekant tegen het voornemen van de federale regering om het verplichte ziektebriefje af te schaffen voor de eerste ziektedag(en). Dit werkt potentieel misbruik in de hand en vergroot het risico op ‘baaldagen’. Laat de beslissing daarover bij de werkgever, in plaats van hem voor een voldongen feit te plaatsen en hem dit controlemiddel eenzijdig af te nemen.

In het overgrote deel van de bedrijven staat dit verplichte ziektebriefje in het arbeidsreglement. Slechts een zeer beperkt aantal bedrijven heeft het verplichte ziektebriefje zelf al afgeschaft.

Het gewaarborgd loon wordt betaald door de werkgever. Dus het is toch logisch dat de werkgever een ziekte gestaafd wil zien aan de hand van een ziektebriefje. In geval van afschaffing wordt een bedrijf genoodzaakt extra controleartsen uit te sturen, wat toch voor geen van de partijen plezant is. Bovendien bestaat het risico dat de werknemer langer ziek is dan nodig. De behandeling dreigt immers soms met vertraging opgestart indien men niet tijdig naar de dokter gaat, waardoor de ziekte langer duurt dan nodig.

En indien een beperkt aantal werknemers hier misbruik van zouden maken is dit niet alleen niet correct tegenover zijn werkgever die het loon betaalt, maar ook tegenover zijn collega’s die dikwijls voor het extra werk door de onterecht afwezige medewerker moeten opdraaien”, aldus nog Ruben Lemmens.

VKW Limburg had vorige week in zijn Jaarvergadering de regering al opgeroepen om vooral een oplossing te zoeken voor het langdurig ziekteverzuim om onze werkzaamheidsgraad fors verder op te krikken en onze sociale zekerheid betaalbaar te houden. Waarbij ook het opnieuw activeren en re-integreren van langdurig zieken een absoluut aandachtspunt is.