do 06 mei

EENMALIGE PREMIEMOGELIJKHEID BRENGT DUIDELIJKHEID, NU FOCUS OP HERSTEL ECONOMIE

VKW Limburg reageert voorzichtig tevreden op de beslissing van de regering om bedrijven 'waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald' uitzonderlijk de mogelijkheid te bieden om een eenmalige netto ‘coronapremie’ toe te kennen.

Deze premie zal maximaal 500 euro bedragen (+16,5% sociale zekerheidsbijdrage), bovenop de 2,8% automatische indexering en de maximale marge van 0,4%.

De belangrijkste verdienste van het akkoord is dat er nu duidelijkheid is. Doordat het gaat om optionele, eenmalige en begrensde premie bezwaart deze de competitiviteit en toekomstige loonmarges niet op structurele wijze. Maar de ‘flou artistique’ over wat ‘goed presterende bedrijven’ zijn is bijzonder risicovol. In de huidige uitzonderlijke zware crisis, met een nooit geziene economische krimp van 6% en een derde van de bedrijven op de rand van het faillissement, zijn bedrijven die er beter voor staan dan voor de crisis uitzonderingen. We kunnen het ons niet veroorloven dat in die meer dan 90% andere bedrijven de focus nu op iets anders zou komen te liggen dan met vereende krachten te werken aan het herstel van de gezondheid van het bedrijf en het behoud van jobs.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “We hebben alle vertrouwen in de dialoog tussen werknemers en werkgever op bedrijfsniveau. Zij kennen de situatie op het terrein en hoe het bedrijf ervoor staat het best. En in onze Limburgse bedrijven wordt al sinds het uitbreken van de coronacrisis bewezen dat met veel creativiteit en vooral door aan één zeel te trekken met alle collega’s bergen kunnen worden verzet. Maar we rekenen er wel op dat er vanuit de vakbonden op constructieve wijze wordt meegewerkt. Nu bewust stokebrand gaan spelen om de vele bedrijven die door de crisis een slecht jaar achter rug hebben of nog steeds in moeilijkheden zitten van buiten uit toch onder druk te zetten en bedrijven onderling tegen elkaar uit te spelen, kan echt niet. Alle focus dient nu te gaan naar de gezondheid van onze bedrijven, de competitiviteit en het herstel van onze economie en daaruit volgend het behoud van jobs. Enkel zo zal er in de toekomst überhaupt nog een mogelijkheid zijn om lonen te doen stijgen.”