do 18 nov.

VKW betreurt nieuwe telewerkverplichting

We betreuren dat de regering het bedrijfsleven in het vizier neemt door het telewerk opnieuw te verplichten. Bedrijven leveren al verregaande inspanningen om de veiligheid te garanderen door tal van preventieve maatregelen om het virus buiten de onderneming te houden.

VKW Limburg begrijpt dat er bijkomende maatregelen nodig zijn nu het aantal coronabesmettingen sterk stijgt en de druk op de ziekenhuizen verhoogt. Vanaf het begin heeft VKW Limburg zijn leden-bedrijven optimaal trachten te informeren en te sensibiliseren om alles in het werk te stellen om veilige werkplekken te creëren. We zijn ervan overtuigd dat de werkplek over het algemeen een veilige plek is en het zeker niet daar is dat de besmettingshaarden zich bevinden.

We betreuren daarom dat de regering het bedrijfsleven in het vizier neemt door het telewerk opnieuw te verplichten. Bedrijven leveren al verregaande inspanningen om de veiligheid van hun medewerkers, klanten en leveranciers te garanderen door tal van preventieve maatregelen om het virus buiten de onderneming te houden. Heel wat bedrijven verstrengden de voorbije weken nog spontaan hun aanpak. Met daarbij een ruime invulling van de telewerkaanbeveling. Op veel werkplekken is telewerk sowieso niet mogelijk door de aard van het werk. Bij bedrijven en op plaatsen waar telewerk wel (gedeeltelijk) mogelijk is, wordt het vandaag al veel meer dan in het verleden toegepast. Telewerkregimes zijn intussen de norm geworden in tal van Limburgse bedrijven, in overleg met werknemers.  

Telewerk nu opnieuw verplichten is onnuttig en brengt opnieuw economische maar ook menselijke schade toe. Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg: “Ook al geldt die verplichting maar voor 3 of 4 werkdagen, de telewerkplicht leidt sowieso tot extra gepuzzel en onnodige bijkomende administratie.” Alsof dat nog niet genoeg is, worden bedrijven blijkbaar ook opnieuw gedwongen tot kafkaiaanse administratieve meldingen over hun telewerkende werknemers. De registratietool heeft nochtans vorige keer zijn onnut meer dan bewezen.

“Het ‘hebben beslist van een maatregel’ gaat opnieuw boven de effectiviteit ervan, want ze laat geen ruimte voor de concrete situatie die in elk bedrijf verschillend is. Zelfs op kantoren waar men perfect 10 meter afstand kan houden van elkaar, men bij vergaderingen meer ruimte kan laten dan aangeraden en moving is masking strikt wordt toegepast, dient men nu toch verplicht thuis te werken. Terwijl dat daar niets bijbrengt aan het indijken van het virus. Het toont een gebrek aan vertrouwen in de verantwoordelijkheidszin van onze bedrijven en hun werknemers. Bovendien onderschat men de maatschappelijke en sociale schade en de vrees van veel werkgevers om nog meer geconfronteerd te worden met ‘ontwrichte’ werkvloeren en onderlinge relaties tussen werknemers. Cruciale elementen nochtans voor ieder sterk ondernemersverhaal.”

Het bedrijfsleven betaalt al meer dan anderhalf jaar een forse prijs. Net nu onze economie opnieuw uit het dal klimt en terug aanknoopt met groei, moeten we er alles aan doen om die groei te kunnen blijven garanderen.

VKW Limburg roept de overheid op om nog feller in te zetten op vaccinatie. Zowel door dwingendere maatregelen voor de nog-altijd-niet gevaccineerden én door een snelle uitrol van de boosterprik.