vr 26 nov.

Verplicht telewerk, registratieplicht bedrijven en aanpassing richtlijnen Generieke Gids - update corona

Telewerk wordt opnieuw verplicht bij alle bedrijven, tenzij dat onmogelijk is. Er is ook opnieuw een verplichting tot het eenmalig invullen van een elektronisch register voor telewerk door de werkgever.

Telewerk wordt opnieuw verplicht bij alle bedrijven, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Voor die werknemers dient opnieuw een attest of bewijsstuk te worden voorzien dat de noodzaak om op de arbeidsplaats aanwezig te zijn bevestigt. Tot en met 19 december kan een telewerkende werknemer maximaal één terugkeerdag per week op de werkvloer zijn, vanaf 20 december twee dagen. Max. 20%, respectievelijk 40% van de personen voor wie telewerk verplicht is, mogen in deze periodes tegelijkertijd aanwezig zijn in de vestigingseenheid. Voor de terugkeermomenten is er geen attestering nodig. Deze maatregel geldt voorlopig tot 28 januari. Begin januari is er wel een evaluatie voorzien. Daar waar telewerk mogelijk is, kan een bedrijf zijn werknemers verplichten om te telewerken.

Voor de medewerkers voor wie werken van thuis onmogelijk is, moet de werkgever passende preventiemaatregelen toepassen zoals voorgeschreven in de laatste versie Generieke Gids om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan en die nog op de volgende punten zal worden aangepast:

- mondmaskerplicht indien anderhalve meter afstand niet kan gerespecteerd worden op de werkplek

- mondmaskerplicht bij verplaatsingen

- mondmaskerplicht indien anderhalve meter afstand tussen inzittenden niet gerespecteerd kan worden bij gezamenlijk door de werkgever georganiseerd vervoer + steeds voldoende ventilatie

- fysieke afstand van anderhalve meter steeds toe te passen tijdens lunch- en pauzemomenten + spreiding van deze momenten in de tijd

- blijvend voldoende aandacht voor luchtkwaliteit op alle arbeidsplaatsen (codex welzijn op het werk)

Zowel op de toepassing van de Generieke Gids, voldoende ventilatie als de plicht tot telewerk zal door de federale inspectiediensten opnieuw prioritair gecontroleerd worden.

Er is ook opnieuw een verplichting tot het eenmalig invullen van een elektronisch register voor telewerk door de werkgever. Dit moet gebeuren voor 30 november (voor de rest van het jaar). Het register is normaliter vanaf 24 november terug te vinden op de portaalwebsite van de RSZ. Daarbij moeten de volgende twee gegevens worden meegegeven per vestigingseenheid:

  • het totaal aantal werknemers dat er werkzaam is
  • het aantal werknemers dat een functie uitoefent waarbij telewerken niet mogelijk is*

Voor de eerste aangifte moet de ‘foto’ gemaakt worden per 24 november. De situatie op 3 januari 2022 dient aangegeven uiterlijk donderdag 6 januari 2022. Enkel bij wijzigingen: situatie eerste werkdag van de maand te registreren uiterlijk de zesde kalenderdag van de maand.

* Zie richtlijnen en definitie hier. Toch is dit voor VKW Limburg problematisch omdat functies vaak niet zwart-wit wel of niet telewerkbaar zijn, maar voor een deel van de taken behorende tot die functie wel en voor andere taken niet. M.a.w. veel werknemers kunnen perfect een deel van hun taken via telewerk uitvoeren, maar een ander deel niet. Toch worden bedrijven verplicht hier per werknemer een absolute keuze te maken, hetgeen de toepassing irreëel maakt en gedoemd tot discussies in geval van controles, zonder dat bedrijven dit kunnen vermijden.