di 14 sep

TOP 500 over resultaten 2020: Limburgse bedrijven boeten in, maar blijven overeind

VKW Limburg presenteerde vandaag de nieuwe TOP 500 van het Limburgse bedrijfsleven, waarin de meest recente bedrijfsresultaten van de 500 grootste ondernemingen in Limburg zijn opgenomen. Deze werden verwerkt in een uitgebreide analyse.

  • 2020: een jaar met heel wat negatieve evoluties
  • Omzet sterk gedaald, maar tewerkstelling bleef op peil
  • Rendabiliteit neemt duik

2020 was het eerste jaar dat we met corona hebben moeten leven en werken. En dat reflecteert in de TOP 500 zeer duidelijk op vele vlakken. Zo zijn de omzet, de export en vooral de rendabiliteit gedaald. De gemiddelde evoluties voor de 500-bedrijven in de TOP 500 zijn op zich al sprekend, maar zijn nog een onderschatting van de impact op individueel niveau voor die bedrijven die zwaar getroffen zijn.

Marc Meylaers, voorzitter VKW Limburg: “2020 was een jaar met zware verliezen voor heel wat bedrijven in Limburg. Niet zozeer in het aantal bedrijven die verlies gemaakt hebben, maar de verliezen op zich zijn vooral zwaarder. In die mate dat de gemiddelde winstdaling of omzetdaling voor de TOP 500 als geheel de werkelijke grootteorde hiervan niet laat zien voor bedrijven die het zwaarst getroffen waren. 15,7% van de TOP 500-bedrijven heeft verlies gemaakt in 2020. Dat aandeel is niet zo veel groter dan de 14,5% in 2019, maar samen maken deze bedrijven wel een 65% zwaarder verlies! En dat weegt onder de streep erg door en haalt de gemiddelde rendementen naar beneden. Maar ook de bedrijven die winstgevend gebleven zijn, hebben moet inboeten met gemiddeld 12% minder nettowinst. En toch zijn onze bedrijven mensen blijven aanwerven. Want vergeet niet: de ‘war on talent’ gaat door. Ook tijdens en na corona … Daarnaast blijft de export het zorgenkind op langere termijn voor onze Limburgse economie. We doen alweer slechter dan in 2019, wat al een dieptepunt was voor de afgelopen 10 jaar.”

De Limburgse TOP 500-bedrijven lieten in 2020 een totale omzet van 34,06 miljard euro optekenen, wat 4,3% lager ligt dan in 2019. De omzet daalde het sterkste in de industrie (-9,8%). De dienstensector moest 2,7% inboeten. De handel en de bouw deden het daarentegen qua omzetcijfer wat beter dan het jaar voordien. De industrie neemt nog slechts 44,23% van de totale TOP 500-omzet voor z’n rekening. De voorbije jaren nam dit aandeel telkens met ongeveer een procentpunt af, maar in 2020 ging het aandeel van de industrie met haast drie procentpunten naar beneden.

Met de tewerkstellingscijfers bij de TOP 500-bedrijven leek het – los van mogelijke tijdelijke werkloosheid – goed te gaan in 2020. De totale tewerkstelling steeg zelfs met 2,8% tot een totaal van 103.151 werknemers. In alle sectoren behalve industrie (-1%) was er een toename van de tewerkstelling. Bij de bouw zien we de sterkste stijging (+9,1%) en ook diensten (+5%) en handel (+4%) bleven mensen aantrekken.

De rendabiliteit van de bedrijven lag in 2020 zoals verwacht een stuk lager dan in 2019. De nettowinst daalde gemiddeld met 32%. Ook hier zijn er duidelijke verschillen tussen de sectoren. Vooral de industrie en de handel deelden in de klappen met een daling van de gemiddelde nettowinst, met respectievelijk 54% en 41%. De bouw en vooral de dienstensector zagen daarentegen de nettowinst gemiddeld groeien met 6% en 28%.

Rendementen kunnen jaar na jaar sterk verschillen, maar er zijn ook evoluties die over een langere termijn werken en waarvoor onze bezorgdheid om die reden even groot is. En dan hebben we het over onze export die in 2019 al op het laagste niveau in 10 jaar zat met 43,7% van de totale TOP 500-omzet. In 2020 gaat daar weer ruim een procentpunt van af (42,6% aandeel).

Gedeputeerde van economie en voorzitter POM Limburg Tom Vandeput: “Een sterkere groei, die meerdere jaren wordt volgehouden, is nodig. Het zou niet voldoende zijn te kiezen voor herstel en heropleving op korte termijn. Om hier sterker uit te komen, moeten we kansen creëren voor de economie van morgen en niet alleen noodplannen maken voor de economie van gisteren. De basis leggen voor de ‘Nextgeneration economie’ is onze gemeenschappelijke opdracht. Met SALKturbo maakten we als provinciebestuur een visieplan voor de systematische modernisering van onze Limburgse economie. Innovatie en digitalisering zijn hierin essentieel. Met de economische campussen voor de industrie, bouw, logistiek en health ondersteunen we onze bedrijven in deze transitie.”

Samengevat:

  • Omzet van de TOP 500-bedrijven daalt met ruim 4%
  • Vooral de industrie toont krimp in coronajaar
  • Tewerkstelling is op peil gebleven, mede dankzij de verregaande steunmaatregelen
  • Groeicijfers zagen we vooral bij handel en bouw qua omzet en tewerkstelling
  • Rendabiliteit neemt een duik, vooral de verliezen bleken erg zwaar in 2020
  • Export daalt alweer en zat al op laagste niveau in 10 jaar

Klik HIER voor het volledige persbericht.