do 01 jul

POL in juli naar +16,0

Met een duidelijk positieve score van +16,0 geven de Limburgse ondernemers aan vol vertrouwen de zomer van 2021 in te gaan. Dat blijkt uit de Polsslag Ondernemend Limburg (POL), de bevraging van UNIZO Limburg en VKW Limburg.

De POL, de bevraging waarmee er op kwartaalbasis gepeild wordt hoe de Limburgse ondernemers zelf de economische gang van zaken aanvoelen, maakt hiermee opnieuw een stevige sprong, komend van een nipt positieve +1,2 in april. 

  • Overtuigend positieve cijfers voor zowel voorbije als komend kwartaal
  • Omzet, export, tewerkstellingsgroei en investeringen terug op pre-coronaniveau
  • Optimisme troef in diensten, productie en bouw
  • Detailhandel hekkensluiter, maar voor het eerst sinds eind 2019 positief
  • Tweedeling volgens grootte: bedrijven met meer dan 50 werknemers duidelijk positiever dan kleinere bedrijven

Terwijl de evaluatie van het voorbije kwartaal duidelijk en méér dan 3 maanden geleden verwacht steeg, van -4,6 naar + 13,9, gaat de prognose voor het tweede kwartaal van 2021 door op de ingeslagen weg tot +18,2. De verbetering van het sentiment bij de Limburgse bedrijven zet zich over alle indicatoren door, die daarmee bovendien terug op pre-coronaniveau zitten: de omzet, export, tewerkstelling en investeringen kenden een sterke toename in het voorbije kwartaal, die voor het komend kwartaal bestendigd wordt. De tewerkstellingsindicator zet in het volgend kwartaal bovendien nog een stevige stap vooruit. Enkel de winstmarge blijft negatief in beide kwartalen.

Een analyse op basis van sector toont alvast aan dat alle sectoren positieve cijfers laten optekenen. De dienstensector maakt de grootste sprong, van een negatieve score drie maanden geleden naar de hoogste POL-score nu. Daarnaast zit ook in de productiesector en de bouw het optimisme op een hoog niveau. De detailhandel eindigt onderaan, maar knoopt voor het eerst sinds eind 2019 terug aan met positieve cijfers. De groothandel vaart als enige sector tegen de stroom in, met een prognose voor het komend kwartaal die lager ligt dan de evaluatie van het voorbije kwartaal. 

Kijken we naar de grootte van de bedrijven, dan zien we in grote lijnen dat de grotere bedrijven vanaf 50 werknemers een stuk positiever tegen de economische gang van zaken aankijken dan de bedrijven met minder dan 50 werknemers. Die tweedeling is zichtbaar in beide kwartalen. 

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Limburgse ondernemers die blakend van vertrouwen de zomer ingaan, dat zien we uiteraard graag. Na het diepste dal dat onze Limburgse economie heeft gekend, zien we nu het trampoline-effect voluit zijn werk doen met een zeer snelle herneming, verder versterkt door de heropening van nagenoeg alle sectoren.

Toch is er, nu de cijfers weer mooi in de plus gaan, absoluut geen plaats voor euforie. De weg naar een echt herstel zal nog zeer lang zijn. Bovendien zal het stoppen van de steunmaatregelen in een aantal sectoren nog zijn weerslag moeten kennen. De ongeziene economische krimp van vorig jaar kan maar goedgemaakt worden met langdurige en duurzame economische groei. Inflatiedreiging, zeker met ons systeem van automatische loonindexatie, en de wereldwijde bevoorradingsproblemen in veel sectoren baren op dat vlak zorgen.

Het is cruciaal dat het vertrouwen nu op een hoog niveau kan standhouden en de broodnodige groei geschraagd wordt. Daar kan enkel een krachtig economische beleid voor zorgen. Historisch lage overheidsinvesteringen moeten fors worden opgekrikt. En niet enkel mooie woorden in het regeerakkoord over arbeidsmarkthervormingen, maar daden. De werkzaamheidsgraad moet nu echt dringend omhoog, willen we het herstel niet als een pudding in mekaar laten zakken. De hand over hand toenemende arbeidsmarktkrapte doet nu al Limburgse bedrijven afzien van geplande nieuwe investeringsprojecten. Alleen maar omdat ze de mensen er toch niet voor vinden. Terwijl er in Limburg nog duizenden intensief tijdelijk werklozen op de bank zitten, die zich nog tot eind september niet beschikbaar hoeven te stellen. Ook hier missen we de nodige flexibiliteit. En dat is bijzonder pijnlijk in een periode waar we de extra groei meer dan ooit kunnen gebruiken.”

Klik hier voor het volledige persbericht