20181219

Hervormingstrein mag niet stoppen

woensdag 19 december 2018

Economische herstelbeleid van de afgelopen jaren mag niet worden teruggeschroefd

De val van de regering Michel mag niet zorgen voor een lange periode van politieke onzekerheid. Onze huidige conjunctuur laat zulke avonturen niet toe. De arbeidsmarktkrapte, een al dan niet pijnlijke Brexit, de hervorming van het vennootschapsrecht. Kortom, meer dan redenen genoeg om niet te prutsen maar te besturen. Politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “De voorbije regering heeft belangrijke en noodzakelijke socio-economische hervormingen op de rails gezet. De winst die we afgelopen jaren boekten mag niet verloren gaan. We mogen niet aanvaarden dat een aantal erg belangrijke dossiers nog stranden op enkele meters van de meet.”

Onzekerheid en lange stand stills zijn nefast voor onze bedrijven. “De concurrentiekracht van onze ondernemingen mag niet verzwakt worden door deze crisis en de eventuele gevolgen ervan”, aldus nog Ruben Lemmens.