20190515 VKW Limburg juicht elke stap richting een betere mobiliteit in Limburg toe + herhaalt pleidooi voor hervorming Belgische Raad van State

Gunstige beslissing Nederlandse Raad van State opsteker voor Limburgse mobiliteit

woensdag 15 mei 2019

Efficiëntere beslissing sterkt ons pleidooi voor een hervorming van Belgische Raad van State

Mobiliteit is cruciaal voor Limburg. In de ’12 werken voor Limburg’ die we gisteren lanceerden n.a.v. de verkiezingen vormt een betere mobiliteit voor Limburg de absolute hoofdbrok. Limburg staat voor erg grote mobiliteitsuitdagingen.  Daarom riepen we op werk te maken van een effectief Limburgs mobiliteitshoofdstuk in het volgende regeerakkoord.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Elke stap in de richting van een betere mobiliteit en ontsluiting van onze provincie juichen we toe. De gunstige beslissing van de Raad van State in Nederland is in dit kader dan ook een opsteker. We rekenen er op dat nu snel werk gemaakt wordt van de verdere stappen om dit tot uitvoering te brengen. “

Bovendien is deze beslissing een mooi voorbeeld van hoe de Raad van State in Nederland een voorgelegde beslissing zelf kan aanpassen om tegemoet te komen aan een aantal (terecht bevonden) bezwaren van omwonenden. In België kan dat helaas niet en dat zorgt bij ons voor enorm veel tijdsverlies als het gaat over infrastructuur en investeringsprojecten. De Belgische Raad van State mag een beleidsbeslissing immers enkel goedkeuren, vernietigen of schorsen. Daarom pleit VKW Limburg al langer voor een grondige hervorming van de Raad van State, waarbij die niet langer louter ‘legaliteitstoezicht’ (zijn de procedures en regels/wetten gevolgd?) als opdracht heeft, maar ‘geschilbeslechting’ zoals in Nederland. Dit zou een grote stap zijn om de stilstand in ons land achter ons te laten.