Ruben Rechtuit

Ruben Rechtuit : Dozenschuivers

donderdag 03 september 2020

"Dozenschuivers. Daar hebben we geen nood aan*, zo hoorden we onlangs stellig beweren. Wel, met zo een uitspraak, geraak je mij kwijt…

Die 'dozenschuivers' zijn een essentieel onderdeel van ons economisch weefsel. Willens nillens. Ze zijn noodzakelijk om onze winkels te bevoorraden en cruciaal om de vruchten te kunnen plukken van onze troef als uniek en gunstig gelegen provincie. Door onze neus ervoor op te halen zijn we in deze sector, onnodig, al duizenden jobs kwijtgeraakt aan Nederland en Duitsland, een boogscheut hiervandaan. We kennen voorbeelden genoeg van logistieke tewerkstelling in het meest ecologische en innovatieve kader. En met pakken toegevoegde waarde bovendien. Stof tot nadenken."

(*) op de terreinen van de Groene Delle, GRUP Zolder Lummen-Zuid om helemaal correct te zijn