Corona WEGWIJSPAGINA met pijl

In de strijd tegen het Corona-virus grijpt ons land naar draconische maatregelen. Erg noodzakelijk voor onze volksgezondheid. Maar met een verregaande economische impact. VKW Limburg wil u graag mee wegwijs maken in de zoektocht naar antwoorden op uw praktische bedrijfsproblemen. Met geregelde updates. Logisch geordend volgens topic in de menustructuur hiernaast. Hoe beter geïnformeerd, hoe beter u zich kunt organiseren. VKW Limburg blijft @yourservice via 011 24 94 11 of info@vkwlimburg.be


UPDATE 5 APRIL 2020

De FOD Werk publiceerde een FAQ met diverse vragen en antwoorden over arbeidsovereenkomsten en welzijn op het werk naar aanleiding van de coronacrisis. 

UPDATE 4 APRIL 2020

VKW Limburg lanceerde gisteren haar 10 dringende prioriteiten om onze bedrijven Corona te laten overleven. Een meer uitgebreide lijst met voorstellen, opgesteld mede op basis van onze eerdere ledenbevraging, werd overgemaakt aan de beleidsinstanties. Een van de voorstellen hierin is om bedrijven meer financiële ademruimte te geven door in te grijpen in de ‘boetes’ voor onvoldoende voorafbetalingen vennootschapsbelasting. Afgelopen vrijdag besliste de ministerraad alvast om de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen van de inkomstenbelasting aan te passen. Meer info vindt u op de website van de FOD Financiën.

Vrijdagavond werd een nieuw Ministerieel Besluit gepubliceerd met verduidelijkingen over de geldende maatregelen zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad. O.m. de lijst van essentiële sectoren werd aangevuld en verfijnd. Zie voor meer details de rubriek Verstrengde maatregelen Nationale Veiligheidsraad.


UPDATE 3 APRIL 2020

10 DRINGENDE PRIORITEITEN OM ONZE BEDRIJVEN CORONA TE LATEN OVERLEVEN

De coronacrisis stelt de Limburgse economie en onze bedrijven voor een gigantische uitdaging. Maar VKW Limburg blijft benadrukken dat het cruciaal is dat de hele economische keten niet stilvalt en schuift daarom 10 gerichte bijkomende prioriteiten naar voren richting het beleid. Meer hierover lees je in ons persbericht


UPDATE 2 APRIL 2020

GRENSARBEID
De informatie in de rubriek grensverkeer werd aangevuld.


UPDATE 1 APRIL 2020

POL APRIL 2020 KELDERT DOOR CORONA NAAR -43,1
Het Limburgs ondernemersvertrouwen krijgt door de coronacrisis een gigantische oplawaai en zakt dubbel zo diep weg als tijdens financiële crisis. Meer details en reactie van gedelegeerd bestuurder Ruben Lemmens in ons nieuwsbericht


HOTLINES VAN LEDEN VOOR LEDEN
Onder het motto ‘laten we elkaar versterken’ bundelt VKW Limburg de leden waar andere VKW Limburg-leden terecht kunnen voor gratis eerstelijnsadvies om de corona-crisis te tackelen. Zie de nieuwe rubriek Hotline van leden voor leden.


EXTRA VLAAMSE STEUNMAATREGELEN
De Vlaamse regering
wil zo veel mogelijk ondernemingen laten doorwerken tijdens de coronacrisis. Daarom besliste ze vandaag drie belangrijke extra steunmaatregelen voor bedrijven:

  • Een eenmalige compensatiepremie van 3000 euro. Die moet ondernemers motiveren om ook in moeilijk vaarwater aan het werk te blijven en is gericht op zelfstandigen en ondernemingen die hun omzet tussen halfweg maart en eind april met minstens 60% zagen dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Die premie komt er naast de Vlaamse ‘hinderpremie’ van 4.000 euro voor bedrijven en winkels die moesten sluiten. Bedrijven met meerdere zetels zullen maximaal vijf zulke premies kunnen combineren.
  • Uitbreiding waarborgcapaciteit. Voor grote bedrijven gaat de overheid meer waarborg staan als die bedrijven moeite hebben om hun leningen af te betalen. De waarborgcapaciteit van Gigarant (waarborgen boven 1,5 miljoen) wordt uitgebreid van 1,5 miljard naar 3 miljard euro. Grote bedrijven kunnen zo een speciale Covid-19-waarborg krijgen.
  • Achtergestelde leningen van 3 jaar met een lage rentevoet voor kleinere ondernemers die kapitaal nodig hebben (vnl. start-ups en scale-ups; budget 250 miljoen euro).

Meer info over deze extra maatregelen zal binnenkort beschikbaar zijn op deze website van VLAIO