CORONA Overzicht steunmaatregelen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen die de overheid voorziet i.h.k.v. de coronacrisis. Een gestructureerd overzicht van alle fiscale, financiële en sociaalrechterlijke maatregelen vind u ook op deze website van Deloitte.  

FEDERAAL

FISCAAL
Een overzicht van alle fiscale maatregelen inzake belastingen en voorheffingen, btw, voorafbetalingen en douane & accijnzen vindt u op deze website van de FOD Financiën.

FINANCIEEL
De staatswaarborgregeling voor kredieten aan bedrijven met een looptijd van maximaal 12 maanden werd verlengd tot en met 31 december 2020. Daarnaast kwam er een aanvullende staatswaarborgregeling voor nieuwe kredieten van KMO’s met een looptijd van 12 tot 36 maanden die tussen nu en eind 2020 worden toegekend en die 80% van een eventueel verlies dekt. Zie het charter en de website van Febelfin voor FAQ en contactpunten banken.

VERZEKERINGEN 
Ook de verzekeringssector levert inspanningen. Zij wijzen erop dat sommige verzekeringsdekkingen er reeds in voorzien om de premie aan te passen aan gereduceerde activiteiten. Daarenboven kunnen bedrijven voor premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020, uitstel van betaling verkrijgen in overleg met hun verzekeraar. Sommige maatregelen werden verlengd. Meer info in deze update van Assuralia en in dit handig overzicht van AlliaVHS.

HERVERZEKERING HANDELSKREDIET
De regering bereikte op 21 april een protocolakkoord met Credendo, Assuralia en de private kredietverzekeringsondernemingen om kortlopende handelskredieten te laten herverzekeren door de Belgische Staat. Dit om er voor te zorgen dat de kredietverzekeringsondernemingen de kredietlijnen op een adequaat niveau vasthouden en zo de bedrijven in deze uitdagende economische marktomgeving te ondersteunen. De Europese Commissie heeft de steunmaatregelen van Credendo voor de Belgische economie, de nieuwe financiële garantie ‘Credendo Bridge Guarantee’ en het herverzekeringsprogrammagoed gekeurd. Meer info bij Credendo en in het persbericht hierover van de Nationale Bank.

VLAAMS

Naast de diverse maatregelen rond uitstel van betalingsverplichtingen bundelt de website van VLAIO alle ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven die n.a.v. het coronavirus door Vlaanderen werden getroffen. Het gaan o.m. om de corona ondersteuningspremie, het nieuwe Vlaamse beschermingsmechanisme en maatregelen ter ondersteuning van de nood aan extra financiering.

Meer info vind je ook in de subsidiedatabank van VLAIO.

PROVINCIAAL

Het versturen van de aanslag van de provinciale bedrijfsbelasting wordt uitgesteld tot november 2020 met de gebruikelijke betalingstermijn van 2 maanden

 

button corona wegwijs