CORONA maatregelen overlegcomité

MAATREGELEN OVERLEGCOMITÉ

Een up-to-date overzicht van de huidige geldende maatregelen vind je hier.

Wat betekenen de geldende maatregelen concreet op vlak van 'Werken'?

  • Telethuiswerk is verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
  • Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast worden de nodige maatregelen getroffen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze maatregelen zijn te vinden in de ‘Generieke gids’ aangevuld met richtlijnen op sectoraal niveau (zie website FOD WASO) en/of ondernemingsniveau.
  • De werkgever dient de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt te bezorgen.
  • De werkgever dient vanaf april iedere maand een corona telewerkaangifte in te dienen voor de zesde dag van de maand, en daarbij aan de RSZ het aantal personen werkzaam in de onderneming en het aantal personen met een ‘niet-telewerkbare’ functie meedelen.
  • Klik hier voor de attesten voor werknemers die niet aan telewerk kunnen doen (met dank aan PAQT advocaten). Zoals bij alle niet-telethuiswerkers, is het attest geen vrijgeleide. Er zal steeds een onderliggende reden aanwezig moeten zijn waarop de onmogelijkheid van telethuiswerk gebaseerd is.
  • De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (voorheen ‘essentiële bedrijven’), alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten, nemen de nodige maatregelen om de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke toe te passen.
  • Voor niet-essentiële winkels moet je een afspraak maken. Er gelden strikte hygiënische voorwaarden.

Overzicht van alle actueel geldende maatregelen en protocollen: website FOD Economie.

 

button corona wegwijs