CORONA Geldende maatregelen nationale veiligheidsraad

MAATREGELEN NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD

De Nationale Veiligheidsraad besloot tot verstrengde maatregelen met ingang vanaf woensdag 18 maart 2020 | 12u00. Ze werden op 15 april verlengd tot 3 mei 2020. Vanaf 4 mei is er een gefaseerde afbouw van de maatregelen.

Zie de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 24 april en de bijhorende powerpoint over de gefaseerde afbouw.

Lees de recentste beslissingen m.b.t. opstart fase 2 vanaf 18 mei (ministerieel besluit 15 mei) en fase 1b sinds 11 mei (ministerieel besluit 8 mei).

Wat betekenen de geldende maatregelen concreet op vlak van 'Werken'?

  • Telewerk in de niet-essentiële bedrijven is vanaf 4 mei niet langer verplicht, maar blijft aanbevolen. Indien er geen telewerk wordt toegepast, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de maximale naleving van de social distancing regels te garanderen, in het bijzonder de 1,5m afstand tussen personen (ook voor woon-werkverkeer).
  • Als dit niet mogelijk is, moeten preventiemaatregelen toegepast worden die een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Daarbij wordt verwezen naar de generieke gids en aanvullende richtlijnen op sector- of bedrijfsniveau.  
  • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, met inbegrip van producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de uitvoering van de activiteit van deze bedrijven. Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, eveneens telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen. De generieke gids is ook voor hen een inspiratiebron. De essentiële sectoren worden opgelijst in het ministerieel besluit van 17 april
  • Sinds 11 mei kunnen de meeste handelszaken weer openen (contactberoepen zoals kappers sinds 18 mei) en dit onder voorwaarden m.b.t. organisatie, ontvangst van klanten en het beperken van drukte. Eerder konden al doe-het-zelfzaken (‘met een algemeen assortiment van hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen’), tuincentra en boomkwekerijen en groothandels bestemd voor professionelen opnieuw openen, onder dezelfde veiligheidsvoorwaarden als voedingswinkels.

Overzicht van alle actueel geldende maatregelen: website FOD Economie.

Eerdere berichtgeving: ministerieel besluit van 23 maart

 

button corona wegwijs