CORONA Verstrengde maatregelen nationale veiligheidsraad

VERSTRENGDE MAATREGELEN VAN KRACHT vanaf woensdag 18 maart 2020 | 12u00
De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 en werden verlengd tot minstens 19 april 2020. De kans is reëel dat ze daarna nog verder verlengd worden tot 3 mei.  

Wat betekent dit concreet op vlak van 'Werken':

  • Gewone economische activiteiten blijven mogelijk. Telewerkthuiswerk is verplicht voor alle niet essentiële bedrijven ‘voor alle personeelsleden wiens functie zicht ertoe leent'. Voor functies waarvoor dit niet kan, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van 'social distancing’ te garanderen, in het bijzonder het behoud van 1,5m afstand tussen elke persoon (ook voor woon-werkverkeer);
  • Niet essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om deze maatregelen te respecteren, moeten sluiten.
  • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, met inbegrip van producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de uitvoering van de activiteit van deze bedrijven. Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, eveneens telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.
  • De essentiële sectoren worden opgelijst in dit ministerieel besluit (update uitbreiding/verduidelijking 3 april - wijzigingen gemarkeerd) 

Klik HIER voor het oorspronkelijke ministrieel besluit van 18 maart.
Klik HIER voor het complete ministerieel besluit van 23 maart.
Klik HIER voor het bericht i.v.m. de verlening tot ten minste 19 april.

Overzicht van alle actueel geldende maatregelen: website FOD Economie

 

button corona wegwijs