CORONA Tijdelijke werkloosheid

Alle informatie over het aanvragen van tijdelijke of economische werkloosheid n.a.v. het Coronavirus worden gebundeld op deze website van de RVA.

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de regering, de zogenaamde coronaprocedure van 20 maart, werkte de RVA ook een uitgebreide FAQ Corona uit.
RVA contactcenter: 02 515 44 44

Een aanvraag bij de RVA om de tijdelijke werkloosheid te laten starten is niet meer nodig.

Alle werkloosheid gelinkt aan het coronavirus wordt beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Alle gedane, lopende en nieuwe aanvragen, gerekend vanaf 13 maart, worden behandeld als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Tijdelijke werkloosheid overmacht zal retroactief kunnen worden toegepast vanaf 13 maart 2020. Activiteitsdagen kunnen afgewisseld worden met werkloosheidsdagen.

De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd met nog één unieke aanvraag via de loonaangifte bij het sociaal secretariaat, waarin de persoonsgegevens worden opgenomen en ‘corona’ als reden wordt opgegeven.

Zie voor meer info bv. de rubriek ‘technische werkloosheid’ veelgestelde vragen van Acerta | https://www.acerta.be/nl/coronavirus/veelgestelde-vragen 

Alle werknemers krijgen bovenop de uitkering tijdelijke werkloosheid, die door een eerdere maatregel al werd verhoogd naar 70%, een aanvullende vergoeding van 5,63 EUR/dag. Deze vergoeding wordt ten laste genomen door de RVA. De Minister maakt zich sterk dat alle uitkeringen, samen met de aanvullende vergoeding in april worden uitbetaald. Voor diegenen waarvoor dat niet lukt, zal een voorschot van 1450 EUR worden betaald.

Binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) werd op 18 maart er een tijdelijke CAO (advies NAR HIER) gesloten, waardoor er in kader van de aanvraagprocedure economische werkloosheid voor bedienen geen onderhandelingen meer gevoerd moeten worden op ondernemingsniveau. Deze cao moet ervoor zorgen dat, ook na afloop deze situatie van overmacht (vandaag vereenvoudigde procedure), ondernemingen verder eenvoudig een beroep zullen kunnen blijven doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

20 maart 2020 | WEBINAR Acerta

Tijdelijke werkloosheid
Door de verstrengde maatregelen, moet je zaak mogelijks sluiten. De aanvraagprocedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt vereenvoudigd en versneld; én alle sectoren kunnen er nu beroep op doen. Wat verandert er concreet? Hoe kan je ze aanvragen, en wie betaalt wat? Deze webinar biedt antwoorden.

20200320 Coronavirus tijdelijke werkloosheid

button corona wegwijs