CORONA Tijdelijke werkloosheid

Alle informatie over het aanvragen van tijdelijke of economische werkloosheid n.a.v. het Coronavirus worden gebundeld op deze website van de RVA.

Naar aanleiding van de zogenaamde coronaprocedure van 20 maart, werkte de RVA ook een uitgebreide FAQ Corona uit.
RVA contactcenter: 02 515 44 44

Alle werkloosheid gelinkt aan het coronavirus wordt beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Alle gedane, lopende en nieuwe aanvragen, gerekend vanaf 13 maart, worden behandeld als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De regeling werd voorlopig verlengd tot 31 augustus. Activiteitsdagen kunnen afgewisseld worden met werkloosheidsdagen.

De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd met nog één unieke aanvraag via de loonaangifte bij het sociaal secretariaat, waarin de persoonsgegevens worden opgenomen en ‘corona’ als reden wordt opgegeven.

Zie voor meer info bv. de rubriek ‘technische werkloosheid’ veelgestelde vragen van Acerta | https://www.acerta.be/nl/coronavirus/veelgestelde-vragen 

Alle werknemers krijgen bovenop de uitkering tijdelijke werkloosheid, die door een eerdere maatregel al werd verhoogd naar 70%, een aanvullende vergoeding van 5,63 EUR/dag. Deze vergoeding wordt ten laste genomen door de RVA. 

Binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) werd op 18 maart er een tijdelijke CAO (advies NAR HIER) gesloten, waardoor er in kader van de aanvraagprocedure economische werkloosheid voor bedienen geen onderhandelingen meer gevoerd moeten worden op ondernemingsniveau. Deze cao moet ervoor zorgen dat, ook na afloop deze situatie van overmacht (vandaag vereenvoudigde procedure), ondernemingen verder eenvoudig een beroep zullen kunnen blijven doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

 

button corona wegwijs