CORONA Sociale verkiezingen

SOCIALE VERKIEZINGEN – UITSTEL

In de uitzonderlijke context van COVID-19 werd beslist om de kalender van sociale verkiezingen in mei 2020 tijdelijk op te schorten. Volgens het advies van Nationale Arbeidsraad (NAR) van 24 maart zullen de verkiezingen worden uitgesteld naar de periode van 16 tot 29 november 2020, rekening houdende met de evolutie van de gezondheidssituatie door het coronavirus.

De verkiezingskalender wordt opgeschort vanaf dag X+36, de dag na de laatste nuttige dag voor indiening van de kandidatenlijsten (die niet mogen worden kenbaar gemaakt). De zogeheten periode van ‘occulte bescherming’ (waarin alle ontslagen sterk worden afgeraden) wordt eveneens opgeschort. Ook inzake de impact op beschermingsvergoedingen en de deelname van uitzendkrachten werden afspraken gemaakt.

De verkiezingsprocedure zal hernemen op de nieuwe dag X+36. Die dag X+36 zal worden bepaald door de nieuwe dag Y die overeen zou komen met dezelfde dag(en) binnen de oorspronkelijke veertiendaagse in mei.

Op 13 mei werd het wetgevend kader hieromtrent gepubliceerd. De datum van het einde van de opschorting en de modaliteiten volgens de welke de procedure zal moeten worden hernomen, zullen nog definitief worden bepaald bij een Koninklijk besluit, op advies van de Nationale Arbeidsraad. De sociale partners zullen hiertoe ten gepaste tijde samenkomen.

Meer detailinfo over het advies en verdere updates vind je op deze website van het VBO. Zie ook de webpagina 'Invloed van de Corona-crisis op de sociale verkiezingen en de overlegorganen' van de FOD WASO.


button corona wegwijs