Corona Grensverkeer

In België geldt er tot nader order geen attestatieplicht. Werknemers die zich naar hun werk gaan moeten dit niet te kunnen bewijzen. Niettegenstaande kan het toch handig zijn dat bedrijven zelf iets voorzien voor hun medewerkers, maar er is dus geen verplicht systeem of model. Een dergelijke verklaring kan er bv. zo uit zien (met dank aan PAQT advocaten).

Indien het nodig is voor het werk de grens over te steken eisen bepaalde landen in het kader van de COVID19 situatie wel een attest.

Het algemeen geldende principe is dat grensarbeiders bij de uitvoering van hun professionele activiteiten in België, zowel in essentiële als niet-essentiële sectoren, vlot het Belgisch grondgebied moeten kunnen betreden en terug verlaten om zich naar hun bestemming te begeven. Zij dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een attest van de werkgever wordt sterk aanbevolen. Voor andere professionele essentiële verplaatsingen naar België met een beperkte frequentie dient men eveneens te beschikken over een identiteitsbewijs en/of paspoort en een werkgeversattest of bedrijfsdocument (bijvoorbeeld bewijs statuut zelfstandige).

Wat uitgaand personenverkeer uit België betreft worden verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werkverkeer, gezien als essentiële verplaatsingen. Deze personen dienen in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijsstuk voor de uitvoering van de essentiële verplaatsing. In de andere landen dienen de respectievelijke regelgeving en bijkomende maatregelen gerespecteerd te worden.en dient voor vertrek de nodige documentatie conform hiermee in orde gebracht te worden.

Zie voor meer info dit document van het Nationaal Crisiscentrum.

Nederland
De Belgisch-Nederlandse grens wordt streng gecontroleerd. Enkel de grensoverschrijding voor essentiële verplaatsingen is toegestaan. Alle grensarbeiders moeten met een verklaring van hun werkgever kunnen aantonen dat zij de Belgisch-Nederlandse grens moeten oversteken om naar hun werk te gaan. Hiervoor kan eventueel dit algemeen model worden gebruikt. Voor professionele verplaatsingen van werknemers in vitale sectoren en met cruciale beroepen wordt op bilateraal vlak tussen België en Nederland gebruik gemaakt van een papieren vignet om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren (geldt in beide richtingen). Meer info: website Crisiscentrum

Frankrijk
Dit formulier, dat opgesteld werd door de Belgische overheid, geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsrelatie met de werknemer aan te tonen. Daarnaast moeten zowel Belgische als Franse grensarbeiders een verklaring op erewoord afleggen met vermelding van de aard van hun verplaatsing en in het bezit zijn van een permanent attest van hun werkgever. De documenten die nodig zijn voor beroepsverplaatsingen naar Frankrijk vindt u op deze website van de Franse overheid.

Duitsland
Heeft tot op heden, geen controles ingesteld aan haar grenzen met België. Geen enkel ander document dan de identiteitskaart is dus vereist. Wel zijn er grenscontroles ingesteld aan de grensovergangen met Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland, Luxemburg en Denemarken. Meer info op deze website van de Duitse overheid. 

Luxemburg
Heeft tot op heden geen controles ingesteld aan haar grenzen met België. Bijzondere maatregelen die de grensarbeiders aanbelangen kunnen door Luxemburg genomen worden. Meer info op deze website van de Luxemburgse overheid.

Inzake grensarbeid en grensverkeer: zie voor meer info op website van de FOD economie en op vlaanderen.be

 

button corona wegwijs