20191218 Budgetplan

Stad Genk blijft potdoof voor gezamenlijk werkgeversfront

woensdag 18 december 2019

VKW Limburg ageerde de voorbije weken tegen de nieuwe extra oppervlaktebelasting die Genk aan de bedrijven wil gaan opleggen. Samen met de Vereniging Industriëlen Genk (VIG) en de andere werkgeversorganisaties werd aangestuurd op overleg met het stadsbestuur. VKW Limburg is het absoluut oneens met het feit dat het de Genkse bedrijven zijn die het overgrote deel van het gelag moeten betalen. Nota bene de bedrijven dankzij wiens grote inspanningen de voorbije jaren de sluiting van Ford Genk qua hertewerkstelling vlot werd verteerd. De ondersteuning die de Stad enige tijd bood in de vorm van aanwervingssteun, wordt met de nieuwe belasting bovendien in één klap en in zesvoud teruggevraagd. Dit is voor ons onaanvaardbaar, evenals het feit dat er hierover geen enkel voorafgaandelijk overleg was met de Genkse bedrijven.

Pas na lang aandringen kwam het afgelopen weekend dan toch tot een overleg. Daarin werd vanuit een gezamenlijk werkgeversfront aangedrongen op een evenwichtig verhaal waarbij ook de Stad Genk de broeksriem zou aanhalen, keuzes zou maken en zelf ook zou besparen vanaf dag één. Het stadsbestuur luisterde, maar koos er vervolgens voor om de vraag naar het saneren van het eigen overheidsbeslag simpelweg naast zich neer te leggen. En de desastreuze plannen, zowel voor de Genkse bedrijven, die hiermee een zware aanslag op hun rendabiliteit te verwerken krijgen, als voor het jarenlang opgebouwde imago van de Stad Genk als ‘bedrijfsvriendelijke’ stad door te zetten.

Als reactie op deze maatregelen brachten VIG, UNIZO Genk, VKW Limburg, UNIZO Limburg en VOKA KvK Limburg dinsdag een gezamenlijk statement naar buiten.

Dit statement kunnen jullie HIER terugvinden.