Masterclass zelfsturende teams

 • Wat?

  Opleiding

 • Waar?

  VKW Limburg
  Kunstlaan 16
  3500 Hasselt

 • Wanneer?

  10 maart 2023
  21 april 2023
  26 mei 2023
  23 juni 2023
  15 september 2023
  15 december 2023


  8.30 - 12.30 u.
  met uitzondering van de intakegesprekken

 • Prijs?

  Leden VKW Limburg: € 1.295,00 (excl. btw)
  Leden VKW limburg voor de 2de persoon van hetzelfde bedrijf: € 1.140,00 (excl. btw)
  Niet leden: € 1.620,00 (excl. btw)

Is jouw bedrijf er klaar voor?

Steeds meer medewerkers hebben nood aan vrijheid en onderling vertrouwen binnen hun werkcontext. En dat is maar logisch ook. Aan de andere kant stellen klanten en organisaties steeds hogere en flexibelere eisen aan de medewerkers. Deze twee aspecten aan elkaar koppelen is een hele uitdaging. 

Je organisatie meer zelfsturend maken kan hier een antwoord op bieden. Wil je hier mee aan de slag gaan? Ontdek dan in deze masterclass hoe je op een efficiënte en effectieve manier zelfsturende teams geheel of gedeeltelijk, stapsgewijs, volgens jou context, kan implementeren in jouw organisatie.

BESTEMD VOOR

CEO’s, (familiale) eigenaars of eindbeslissers die bezig zijn of overwegen te starten met zelfsturende teams. Zij kunnen zich laten vergezellen door betrokken manager(s). Gezien het totaal aantal deelnemers beperkt is tot 12 personen, krijgen eerst ingeschrevenen voorrang.

INTAKEGESPREK

Voor de start van deze masterclass voorzien we een intakegesprek. Op die manier worden jouw verwachtingen afgetoetst met het programma van de opleiding. 

PROGRAMMA

Intakegesprek

Sessie 1: Basisprincipes zelfsturende teams

vrijdag 10 maart 2023
 • Wat zijn de meest gangbare principes en hoe kan en/of wil je hier mee omgaan binnen jouw organisatie?
 • Wat zijn de succesfactoren en mogelijke valkuilen? En hoe ga je hiermee om?
 • Actieplan opstellen ter voorbereiding van workshop 2

Sessie 2: In kaart brengen van de organisatiecontext

vrijdag 21 april 2023
 • Wat is jouw unieke organisatiecontext en waarom zouden de principes van zelfsturende teams een meerwaarde kunnen zijn?
 • Waar liggen jouw uitdagingen en waarom zijn deze zo essentieel?
 • Wat dient er zich binnen onze organisatie verder te ontwikkelen om zelfsturende teams succesvol te laten zijn?
 • Wie dient welke rol op te nemen om de veranderingen duurzaam te laten slagen?

Sessie 3: Het belang van leiderschap en onderling vertrouwen

vrijdag 26 mei 2023
 • Hoe staat mijn eigen 'ik' zelfsturing in de weg en hoe stimuleert het zelfsturing?
 • Hoe kan je het aanwezige potentieel binnen de organisatie vrijmaken?

Sessie 4: Groepsdynamische kijk op zelfsturende teams

vrijdag 23 juni 2023
 • Hoe kan je inspelen op de groepsdynamica, zodat de principes van zelfsturende teams vanuit relationeel oogpunt alle kansen krijgen?
 • Hoe past hybride samenwerken hierin?

Intervisie I

vrijdag 15 september 2023

Intervisie II

vrijdag 15 december 2023