IT basics for managers

 • Wat?

  Opleiding

 • Waar?

  VKW Limburg

  Kunstlaan 16

  3500 Hasselt

 • Wanneer?

  1 maart 2023
  8 maart 2023
  22 maart 2023
  19 april 2023
  3 mei 2023
  17 mei 2023
  31 mei 2023


  13.00 u. - 17.30 u.

 • Prijs?

  Leden VKW Limburg: € 1.995
  Niet leden: € 2.495 

ONDERBOUWDE BESLISSINGEN NEMEN OVER IT - HOE PAK JE DIT ALS MANAGER AAN? VRAGEN EN ANTWOORDEN VOOR NIET-IT DECISION MAKERS

Organisatiecontexten worden meer en meer gekenmerkt door technologische en maatschappelijke complexiteit, snel wijzigende markten en omgevingseisen, en onderlinge afhankelijkheid van veelvoudige expertises en perspectieven. In zo’n wereld staat elke manager voor de uitdaging meerdere “talen” te spreken; dit om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen en draagvlak te bouwen. Deze opleiding focust op het leren begrijpen en spreken van de “taal van digitaal”, zonder dat je een volledige IT opleiding hoeft te volgen.

Hoe krijg je zonder voorkennis greep op IT in je organisatie? Hoe maximaliseer je de slaagkansen van een software ontwikkelingstraject? Hoe ga je om met kritische bedrijfsdata en -systemen?
IT is overal, in elk bedrijf. Ze heeft een invloed op onderliggende processen en geeft je organisatie mee vorm.

In deze opleiding leer je wat er wel en wat er niet toe doet, waar je het verschil kunt maken en wat IT-aandachtspunten en -opportuniteiten zijn. Elk topic reikt een set van vragen, The Questions 2 Ask (TQ2A), en antwoorden, The Answers 2 Get (TA2G), aan waarmee je overtuigde en gefundeerde strategische IT-beslissingen neemt.

programma

Sessie 1 | Inleiding, Must Know's & de basics van applicaties

woensdag 1 maart 2023
 • inleiding en algemeen kader; opbouw van het boek en opbouw van de sessies
 • programmaonderdelen en hun onderlinge samenhang
 • concept van “The Questions To Ask - The Answers To Get” en gebruik
 • van gewenste functionaliteit naar programma: het belang van de programmeertaal
 • hoe een programma verwerven?
 • afwegingen ivm “Commercial Of The Shelve” versus “maatwerk”
 • actualiteit – (lees)opdracht voor volgende sessie/module

Sessie 2 | De basics van applicaties (vervolg) en database

woensdag 8 maart 2023
 • bespreking - intervisie van opdracht vorige sessie/module
 • belang van en aanpak mbt behoeftenbepaling (“REQuirements MANagement”)
 • de database als centraal element
 • belang van het onderliggende datamodel en een flexibel design
 • rapportage als toets van functionaliteit / design
 • datakwaliteit en inputvalidatie
 • actualiteit – (lees)opdracht voor volgende sessie/module

Sessie 3 | Applicatie Life Cycle

woensdag 22 maart 2023
 • bespreking - intervisie van opdracht vorige sessie/module
 • de cyclus van “define - build - test - run - maintain - replace / retire”
 • programma ontwikkeling: methodologieën en impact; governance
 • versiebeheer
 • programma’s, app’s en devices

Sessie 4 | IT concepten voor decision makers

woensdag 19 april 2023
 • bespreking - intervisie van opdracht vorige sessie/module
 • Omgaan met monopolies en afhankelijkheden; shadow IT; open source software
 • Mogelijkheden en impact van platformen en ecosystemen
 • virtualisatie en cloud computing
 • actualiteit – (lees)opdracht voor volgende sessie/module

Sessie 5 | Risicobeheer

woensdag 3 mei 2023
 • bespreking - intervisie van opdracht vorige sessie/module
 • risicobeheersing op applicatief niveau: versie- en licentiebeheer, escrow, …
 • risicobeheersing op systeem niveau: back-ups, stroompannes, …
 • risicobeheersing: intern / extern / ….
 • actualiteit – (lees)opdracht voor volgende sessie/module

Sessie 6 | Management topics en/of aanvulling concepten

woensdag 17 mei 2023
 • Verdieping / aanvulling van eerdere aangehaalde concepten – ism deelnemers
 • Service Level Agreements (“SLA”); afhankelijkheden, privacy…
 • totaalvisie op applicatie portfolio; applicatie verweving (intern/extern)
 • vendor relatie, wanprestaties, performance problemen
 • trajecten mbt "tender offer" en evaluatiescenario’s
 • migratietrajecten van bestaand naar nieuw programma: risico’s en aanpak
 • CAPEX vs OPEX
 • ...

Sessie 7 | Inbedding in de organisatie

woensdag 31 mei 2023
 • hoe de inzichten en ervaringen opgedaan tijdens deze opleiding breder in de organisatie inbedden? M.a.w., hoe collega's, leidinggevenden,... "meekrijgen" in het verhaal?
 • intervisie