20210915 afb website

Top 500 Event

Meer informatie volgt later.

Locatie
Datum
2021-09-15T11:45:00
Tijd
2021-09-15T11:45:00
Prijs

Persoonlijke gegevens

Schrijf eerst jezelf in, verzend deze inschrijving. Nadien kan je pas een extra deelnemer zoals partner of zakenrelatie inschrijven.
Inschrijving:
mezelf
partner/echtgeno(o)t(e)
zakenrelatie of collega
Voornaam*):
Achternaam*):
Functie:
Bedrijf*):
Adres:
Postcode:
Gemeente:
Ondernemingsnummer:
Tel./GSM*):
E-mail*):
PO nummer:
Ondernemingsnummer t.b.v. facturatie:
Afwijkende afspraken m.b.t. facturatie:
Ja
Nee
Toelichting afwijkende afspraken:
Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijks beeldmateriaal wordt gecreëerd, dat nadien op sociale media, de website of andere publicaties voor de publiciteit van VKW Limburg VZW gebruikt mag worden.
Zonder jouw toestemming worden er geen gerichte foto's van jou gemaakt. Door dit formulier ingevuld terug te bezorgen, geef je ons een uitdrukkelijke toestemming om bijzonder gevoelige gegevens (zoals voedselallergieën) te verwerken.