20210428 PB

Investeringsappetijt Limburgse ondernemers onaangetast na corona: 3 op 5 Limburgse bedrijven investeren zeker in 2021

woensdag 28 april 2021
  • Ruim 6 op 10 voerde de voorziene investeringen in 2020 uit zonder uitstel
  • Investeringen creëren extra jobs in 1 op 3 bedrijven
  • Digitalisering en duurzaamheid spelen steeds grotere rol in investeringsplannen
  • Ook marketing/communicatie opvallend sterke stijger post-corona
  • Groeiambitie en efficiëntieverhoging belangrijkste investeringsimpulsen
  • Grootste obstakels: onzekere economische toestand en … vinden van personeel
  • Kwart bedrijven investeert niét in 2021, maar in detailhandel 1 op 2
  • 1 op 5 Limburgse bedrijven op overnamepad

Corona heeft de Limburgse ondernemingszin en investeringsappetijt duidelijk niet aangetast. De Limburgse bedrijven hernemen een hoog investeringsritme: 6 op 10 bedrijven hebben concrete investeringsplannen in de komende 12 maanden. Bovendien konden ook ruim 6 op 10 van de bedrijven de in 2020 voorziene investeringen  effectief uitvoeren, al dan niet met een lichte vertraging. Dat blijkt uit het intussen al zesde investeringsrapport van ondernemersorganisaties UNIZO Limburg en VKW Limburg op basis van een bevraging bij 448 Limburgse werkgevers.

In het afgelopen jaar werden wel nog 1 op 10 van de geplande investeringen geschrapt en nog eens 1 op 4 werd uitgesteld. Dit jaar zal 1 op 4 bedrijven geen investeringen doen, wat nauwelijks meer is dan andere jaren. In de productie en groothandel ligt het investeringsritme veruit het hoogst met 4 op 5 bedrijven. Maar in de detailhandel zal of kan ruim de helft niét investeren.

Limburgse bedrijven investeren in de eerste plaats vooral vanuit een duidelijke groeiambitie en zetten volop in op digitalisering. Samen met het verhogen van efficiëntie zijn het de belangrijkste drijfveren om meer en sneller te investeren. Ook duurzaamheid krijgt bij 3 op 4 bedrijven een steeds grotere rol in de investeringsplannen.

Het investeringslijstje is lang, maar er wordt zowel in machines als in mensen geïnvesteerd, met prominente vermeldingen voor opleidingen, hardware, het wagenpark, innovatie en strategievorming. De sterkste stijgingen vinden we bij online applicaties (e-commerce en apps) en bij marketing en communicatie.

Uitkijken naar overnames
Bij 1 op 3 bedrijven die investeren in vaste activa worden hierdoor ook bijkomende jobs gecreëerd. Maar tegelijkertijd blijft precies het vinden van geschikt personeel  - na de onzekere economische toestand an sich - de grootste hinderpaal voor Limburgse bedrijven om (meer) te investeren. Ook de hoge fiscale en sociale lasten dwarsbomen nog steeds veel investeringsplannen. Ten slotte blijken meer dan 1 op 5 Limburgse bedrijven actief uit te kijken naar opportuniteiten om andere bedrijven over te nemen.

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg:Het voorbije jaar is ongemeen hard geweest voor onze bedrijven en onze economie. Toch blijven onze Limburgse ondernemers niet bij de pakken neerzitten, en investeren ze om er sterker te staan na de coronacrisis. Naast de klassieke investeringen in vaste activa, opleidingen en innovatie zien we vooral een prominente stijging op het vlak van online applicaties en marketing en communicatie. Niet verwonderlijk na een jaar waarin bedrijven creatief dienden te zijn om (online) zichtbaar te zijn en zaken te kunnen doen.

De grote investeringshonger en de aanhoudende groeiambitie van onze Limburgse ondernemingen moet in elk geval een belangrijk signaal zijn voor de beleidsmakers om hen hierin alle mogelijkheden te bieden. Vooral omdat blijkt dat niet elke sector hetzelfde investeringsritme kan volgen: in de detailhandel zegt 1 op 2 bedrijven niet te kunnen of zullen investeren in het komende jaar. In de heropleving van onze economie mogen we deze sector – waar de reserves zijn uitgeput en een nijpend liquiditeitsprobleem heerst – niet in de kou laten staan.”

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Slechts één op vier van de Limburgse bedrijven plant in 2021 géén investeringen. Daar waar sommige bedrijven vorig jaar nog - niet onbegrijpelijk uiteraard - investeringen uitstelden, zijn we blij nu vast te stellen dat het merendeel van de Limburgse bedrijven terug aanpikt bij het investeringsritme van voor de coronacrisis. Ondanks de moeilijke situatie waarin velen nog zitten, hebben onze ondernemers duidelijk de blik weer op de toekomst gericht. En dat is maar goed ook, want in crisistijden op de rem blijven staan, zou die toekomst voor veel bedrijven hypothekeren. Bijzonder positief is dat duurzaamheid en vooral digitalisering een sterke boost krijgen in de investeringsbeslissingen. Het opkrikken van de productiviteit in onze bedrijven vormt immers dé sleutel om de komende jaren te kunnen aanpikken bij structurele hogere groeicijfers. Enkel zo kunnen we de financiële wonden en  het verlies aan welvaart door de crisis geleidelijk weggommen. Het zou ook helpen als ook de diverse overheden nu de knop omdraaien en de focus verleggen van steeds hogere recurrente uitgaven naar productieve investeringen, want die zijn het voorbij decennium immers op een historisch laag pitje komen te staan.

Klik hier voor het volledige persbericht.