20210406 PB Ontwrichte zones 2

VKW Limburg tevreden met aanstaande verlenging Limburg als ‘ontwrichte zone’ tot oktober 2022

dinsdag 06 april 2021

VKW Limburg is tevreden dat de bepleitte verlenging, van de steunzones voor investerende bedrijven, met 18 maanden nu ook effectief in de steigers staat.

Limburg was een van de twee eerste regio’s waarvoor een steunzone werd ingesteld en die hierdoor eind april zou vervallen. Maar precies door die pioniersrol en de bijschaving aan de regelgeving die de eerste drie jaar enkele keren nodig bleek, kon de afgelopen zes jaar lang niet optimaal gebruik gemaakt worden van het potentieel van deze steunmaatregel om de bedrijfsinvesteringen in de regio te boosten. Dit ondanks puike resultaten (meer dan 5000 extra jobs). De Brexit en de coronacrisis kwamen daar het afgelopen jaar nog bij. Een verlenging van de maatregel is dan ook een logische stap. VKW Limburg rekent nu op een spoedbehandeling van het wetgevend initiatief dat hiervoor nodig is, zodat een onderbreking van de regeling voor de Limburgse steunzone wordt vermeden of minstens tot een minimum wordt beperkt. Wie zolang niet wil wachten om 25% vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing te verwerven voor bijkomend gecreëerde jobs en nog voor 30 april een aanvraag wil indienen vindt hier het aanvraagformulier.