20210202 PB Talentbevraging

Onderzoek naar Talentontwikkeling bij Limburgse bedrijven | dé resultaten

dinsdag 02 februari 2021

20210202 pb Talentontwikkeling LOGO


VKW LIMBURG, PROVINCIE LIMBURG EN POM LIMBURG VOEREN GEZAMENLIJK ONDERZOEK NAAR TALENTONTWIKKELING BIJ LIMBURGSE BEDRIJVEN

9 op 10 noemt sterk opleidingsbeleid cruciaal in de bedrijfsstrategie
3 op 4 stimuleert levenslang leren actief in het bedrijf

9 op 10 ziet belangrijke overheidsrol om levenslang leren te promoten
8 op 10 vindt medewerkers zelf te weinig opleidingsbereid

Geen onderscheid qua bijscholing tussen jong/oud en pas/lang in dienst

Kleine bedrijven lopen mee voorop in opleidingsinspanningen

40,5% werknemers volgt jaarlijks externe opleiding
Arbeiders volgen gemiddeld 3,8 dagen/jaar opleiding, bedienden 4,4

2 op 3 bedrijven evalueert opleidingen na afloop

3 op 4 Limburgse bedrijven: online opleidingen zijn een blijver

In SALKturbo, het plan waarmee de Limburgse economie de komende jaren wordt versterkt, gaat er veel aandacht naar talentontwikkeling. Gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “Naast investeringen in innovatief en internationaal ondernemerschap, digitalisering, slim ruimtegebruik, energie-efficiëntie, slimme mobiliteit,… is investeren in het Limburgs menselijk kapitaal van zeer groot belang. Economische groei vereist niet alleen sterk ondernemerschap maar ook competente medewerkers die zorgen voor productiviteit en goed opgeleide jongeren die snel inzetbaar zijn.”

Bedrijven van hun kant worden gedwongen om in te spelen op steeds snellere veranderingen én – dat heeft het voorbije jaar wel aangetoond - zich vliegensvlug aan te passen aan onvoorzienbare ontwikkelingen. Daardoor evolueren ook de vereiste competenties van de arbeidskrachten sneller dan ooit. Het vermogen om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen is cruciaal om als regio competitief te blijven. Door een omgeving te creëren waarin talenten gestimuleerd worden, wordt vooral de innovatiekracht en competitiviteit van onze regio versterkt. Bovendien is elk talent nodig, we kunnen het ons niet veroorloven er één verloren te laten gaan. Limburg zet daarom in op een integraal competentiebeleid waarbij niemand uit de boot valt en waarbij de deelname aan levenslang leren voor elke Limburger wordt verhoogd.

In een gezamenlijk onderzoek gingen VKW Limburg, de provincie Limburg en POM Limburg na in welke mate de Limburgse bedrijven vandaag al op deze visie inspelen en waar potentieel tot verbetering zit. Hoe zeer zetten de Limburgse bedrijven in op opleiding, levenslang leren en het laten ontbolsteren van verborgen talent? Waarbij we specifiek kijken naar het stimuleren van levenslang leren en het opleidingsbeleid van de Limburgse bedrijven.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Onze Limburgse bedrijven beseffen maar al te goed hoe essentieel een sterk opleidingsbeleid is voor hun toekomst, zo blijkt uit onze bevraging. Toch is het niet altijd evident om dit concreet te vertalen naar de werkvloer. Een mindset van levenslang leren is in onze maatschappij nog onvoldoende doorgedrongen. Ook het beleid kan nog breder en diepgaander inzetten op het stimuleren van levenslang leren. Wanneer we de bedrijven polsten naar suggesties over hoe de overheid hen kan ondersteunen in hun opleidingsbeleid, werd veelal gerefereerd naar een financieel duwtje in de rug. Een opleiding betekent voor bedrijven immers een driedubbele investering en voor vele KMO’s is dit een zware inspanning. Er is niet alleen is er de kostprijs van de opleiding of cursus zelf. Er is ook het loon dat tijdens opleidingsdagen moet worden doorbetaald én het omzetverlies omdat er die dagen geen arbeidsprestaties zijn. De splinternieuwe federale fiscale vrijstelling voor opleidingen, waarbij de werkgever 11,75% van de bedrijfsvoorheffing op het maandloon van de werknemer niet hoeft door te storten in de maand dat die een opleiding volgt, is in die zin alvast een welgekomen stap. Deze maatregel zullen wij vanuit VKW Limburg zeker helpen kenbaar maken. Al is de voorwaarde van 10 dagen opleiding binnen 30 kalenderdagen (5 in 75 dagen in geval van kleine bedrijven) wel overdreven strikt.”


Klik HIER voor het volledige perbericht met bijlagen.

Klik HIER voor het volledige rapport.