20210128 PB VKW & UNIZO

Tijdelijke werkloosheid corona redde jobs in 2 op 3 Limburgse bedrijven

donderdag 28 januari 2021

VKW -UNIZO Limburg

Zonder de mogelijkheid om personeel op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wegens corona te plaatsen, zouden het afgelopen jaar in Limburg (tien)duizenden jobs gesneuveld zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO Limburg en VKW Limburg bij 451 Limburgse werkgevers. Van de bedrijven die in 2020 beroep hebben moeten doen op tijdelijke werkloosheid, geven 2 op 3 aan dat ze zonder de maatregel mensen hadden moeten ontslaan. De percentages variëren van 95% van de bedrijven in de events, horeca en toerisme die tot ontslag hadden moeten overgaan tot 44% van de bedrijven in de bouwsector.

Gemiddeld geven bedrijven aan dat ze zonder tijdelijke werkloosheid o.w.v. corona 34% van hun personeel hadden moeten ontslaan. Ook hier variëren de cijfers volgens sector en grootte: van 58% verloren (of door TW net geredde) jobs in de events, horeca en toerisme, tot 17% van de jobs in de productiesector. UNIZO Limburg en VKW Limburg pleiten dan ook voor een verlengde ondersteuning van werkgevers, via tijdelijke werkloosheid en/of een alternatief als loonsubsidiëring, als onderdeel van een verantwoord exit- en relanceplan voor onze economie.

Diverse maatregelen milderden de voorbije maanden de impact van de coronacrisis voor het bedrijfsleven. Met een heropening van de hele economie, die langzaam maar zeker dichterbij komt, is een verantwoorde exit-strategie met het slechts geleidelijk lossen van sommige steunmaatregelen van kapitaal belang. 

CONCLUSIES:

  • Van de bevraagde bedrijven heeft 80% het afgelopen jaar gebruik gemaakt van tijdelijke werkloosheid o.w.v. corona.
  • 2 op 3 van de bedrijven die een beroep moesten doen op tijdelijke werkloosheid, geven aan dat ze zonder de maatregel werknemers hadden moeten ontslaan: bij 44% waren ontslagen zeker, bij 22% waarschijnlijk. Met andere woorden: het systeem van tijdelijke werkloosheid heeft bij deze 2 op 3 bedrijven jobs gered.
  • Gemiddeld geven deze bedrijven aan dat ze zonder tijdelijke werkloosheid o.w.v. corona 34% van hun personeel hadden moeten ontslaan, hetgeen overeenkomt met gemiddeld 11,32 ontslagen per bedrijf. Op 237 bedrijven in de steekproef gaat het in totaliteit om een geschat aantal van 2.683 geredde Limburgse jobs, waarvan 2.373 ‘zeker’ ontslagen waren en 310 ‘waarschijnlijk’. De gemiddelden lopen sterk uiteen op basis van sector en grootte van de bedrijven.
  • 7 op 10 van de bedrijven die géén gebruik maakten van tijdelijke werkloosheid, ondervonden weinig tot geen last van corona op hun opdrachten of verkopen (als essentiële sector, door een omschakeling naar nieuwe producten of diensten of dankzij andere verkoopkanalen). Nog eens  2 op 10 geven aan dat ze niet aan de voorwaarden voldeden.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Onze gezamenlijke flitsbevraging toont overduidelijk het belang aan van de speciale coronaversie van de regeling rond tijdelijke werkloosheid. Dit redde erg veel jobs. Net zoals bij een aantal andere steunmaatregelen, dringt een verlenging zich op. Er is perspectief, maar we zijn helaas nog te ver van de eindmeet. We zijn ons echter zeer bewust van de zware financiële impact en pleiten daarom wel voor een doordachte aanpak en voorzichtigheid. Maar steunmaatregelen met een bewezen track record mogen niet te bruusk worden afgebouwd of stopgezet. Om zo te vermijden dat bedrijven die een fundamenteel gezonde basis hebben, alsnog moeten opgeven in het zicht van de meet. We denken daarbij ook aan de termijnen van betalingsuitstel die werden verleend door de financiële sector, zeker voor bedrijven die nog altijd niet of nauwelijks terug aan de slag kunnen. Het heeft bovendien weinig zin om nu nog bedrijven met een onzekere toekomst alsnog te laten vallen, met het risico dat ze gezonde, maar door de crisis verzwakte bedrijven in hun val meesleuren. We herhalen dan ook ons pleidooi om alles wat veilig kan doorgaan, ook te laten doorgaan. Laat ons volhouden in het nauwgezet opvolgen van de veiligheidsmaatregelen. Maar zéker ook volhouden in het ondersteunen van zwaar getroffen bedrijven en hun medewerkers. Waar nodig in aangepaste vorm om nog gerichter in te spelen op noden die zich zullen stellen om zodra het kan de draad terug volledig op te kunnen pikken!”

Klik hier voor het volledige persbericht met alle grafieken en resultaten