202101 PB POLjan21

POL januari 2021 naar -16,7

donderdag 07 januari 2021

POL JANUARI 2021 STIJGT LICHT NAAR -16,7

LIMBURGSE ECONOMIE WEERSTAAT 'TWEEDE LOCKDOWN', MAAR HERSTEL STOKT

Q4 iets beter dan Q3 doordat meer bedrijven weer durven investeren
Export baart zorgen, behalve bij grootste bedrijven
Productiebedrijven kennen sterk herstel en bouw positief geluimd, maar…handel desastreus en dienstenbedrijven voor het eerst meest negatief
Kleine bedrijven krijgen klappen, hoe groter hoe beter het gaat
Vanaf 20 werknemers zien bedrijven tewerkstellingsgroei in eerste kwartaal 2021


REVIEW 2020 & OUTLOOK 2021

2020 slechter dan 2019 voor 1 op 2 Limburgse bedrijven. Voor 1 op 4 beter.
Slechtste evaluaties 2020 bij detailhandel, diensten en productie.
1 op 2 verwacht terug een beter 2021. Bouwsector en diensten meest optimistisch.
Limburgse bedrijven focussen meer op digitalisering en verbondenheid tussen medewerkers in 2021
Coronacrisis zorgt bij 1 op 3 voor fundamentele veranderingen in bedrijfsvoering
2 op 3 verwacht dat business eind 2021 terug op of over niveau van voor corona zit
Zowel federaal als Vlaams beleid opnieuw gebuisd over heel 2020
Meeste appreciatie voor coronasteunmaatregelen.
Minste appreciatie voor (gebrek aan) efficiëntere en kleinere overheid
 

De ‘tweede lockdown’ zorgde er in het vierde kwartaal van 2020 voor dat het sterke herstel van de Limburgse economie in de zomermaanden nagenoeg volledig stokte. De Polsslag Ondernemend Limburg (POL) van VKW Limburg en UNIZO Limburg stijgt in januari 2021 nauwelijks: van -17,1 naar -16,7. Dit nadat bij de vorige twee kwartaalpeilingen telkens een forse stijging werd opgetekend, na het dieptepunt van -43,1 in april, vlak na het uitbreken van de coronacrisis. Niet alleen trappelt de evaluatie van het voorbije kwartaal ter plaatse én was ze een stuk minder dan 3 maanden geleden verwacht, ook de prognose voor het eerste kwartaal van 2021 geeft weinig blijk  van beterschap. Van de andere kant: men kan ook stellen dat de Limburgse economie al bij al goed standhield ondanks de ‘tweede lockdown’.

Belangrijke kanttekening bij de lichte verbetering van de evaluatie van het voorbije kwartaalis wel dat die volledig gebaseerd is op het feit dat bedrijven in het vierde kwartaal weer meerzijn gaan investeren(van -21,5 naar -9,7). Alle overige indicatoren - vooral de export (van -19,3 naar -23,3) - deden het immers minder goed dan in Q3 2020. Het is bovendien vooral dankzij een fors beter kwartaal voor de productiesector(-24,8 tot -6,4) dat het vierde kwartaal nog nipt over het derde wipte. Dit in sterk contrast met zowel de handelssectoren als de dienstenbedrijven, die met -27,9 zelfs voor het eerst in 15 jaarPOL het meest negatiefgestemd bleken over Q4 2020. Eenzelfde tegenstelling zien we op basis van de grootte van de bedrijven, waar de kleine bedrijven fors(meer) negatiefover Q4 rapporteerden, terwijl de grootste bedrijven met +4,9 zelfs in hoofdzaak positief terugblikken.

Ook qua vooruitzichtenlopen de verschillen hoog op. Vooral de bouwsectorloopt in de kijker met voor het eerst in een jaar terug een licht positieve prognosevan +1,1 voor het komende kwartaal. De beide handelssectoren geloven daarentegen niet in een beter eerste kwartaal van 2021. Ook de grootste bedrijven laten als enige groottecategorie voor het eerst in een jaar weer een positieve voorspelling optekenen en blijven als enige positief over de export. Opvallend is zeker ook dat de bedrijven vanaf 20 werknemerszich duidelijk positief uitlaten over tewerkstellingsgroeiin het eerste kwartaal van 2020.

Uit de OUTLOOK 2021 bevraging blijkt dat 1 op de 2 Limburgse bedrijven ervan overtuigd is dat 2021 beter zal worden dan 2020. Ondanks het voorbije rampjaar boeten de Limburgse ondernemers niet helemaal in aan optimisme. Voor 2020 gaf namelijk 1 op 2 bedrijven aan dat het jaar slechter was dan het jaar ervoor. Vooral voor de detailhandel, dienstensector en productiebedrijven was het voorbije jaar een jaar om snel te vergeten. Voor 2021 zijn de bouwsector en de diensten het meest optimistisch, al zien we in elke sector een (gematigd) positief saldocijfer.

In de focus van onze bedrijven voor 2021 wipt digitalisering over procesinnovatie naar de eerste plaats, en komt werken aan verbondenheid tussen medewerkers de top 3 binnen. De coronacrisis zorgt bij in totaal 1 op 3 Limburgse bedrijven voor veranderingen in de bedrijfsvoering: andere bedrijfsactiviteiten, andere kwalificaties van het personeel, een afslanking, verkoop of overdracht. Het geloof in het herstel van de business voor het eigen bedrijf ligt ook wat hoger dan het geloof in een algemeen herstel van de Belgische economie. 2 op 3 gelooft eind 2021 terug op of over het businessniveau van voor corona te zitten,  3 op 4 rekenen er alvast op om in 2021 opnieuw/weer winst te maken, en 1 op 4 kijken uit naar bijkomende aanwervingen.

Zowel het federale als het Vlaamse beleid worden voor het tweede jaar op rij gebuisd door de Limburgse ondernemers. In een peiling naar in totaal 16 (voornamelijk economische) beleidsaccenten, worden de coronasteunmaatregelen het meeste geapprecieerd. Alle andere domeinen halen gemiddeld geen 5 op 10. De rest van de top 5: een beter sociaal statuut voor zelfstandige ondernemers, het faciliteren van financiering voor het bedrijfsleven, een doeltreffend beleid in de aanpak van de coronacrisis en acties voor een flexibelere arbeidsmarkt. Het minst tevreden zijn de Limburgse ondernemers over (het gebrek aan) een ‘efficiëntere en kleinere overheid’.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Het vierde kwartaal van 2020 geeft een dubbel gevoel. Wie het glas half leeg wil zien, merkt op dat het forse herstel dat zich na de coronaklap in het voorjaar inzette, helemaal stilviel. Wie de roze bril hanteert, benadrukt dat de ingrijpende maatregelen van de tweede lockdown (gelukkig) geen nieuwe algemene breakdown van onze economie betekende. De grote verschillen tussen de sectoren en die qua bedrijfsomvang baren ons echter zorgen. Daar waar onze maakbedrijven zich het voorbije kwartaal konden herpakken en de bouw uitkijkt naar een kickstart van 2021, is het meer dan ooit kommer en kwel in de detailhandel én in de brede dienstensector. Ook de kloof tussen grote en kleine bedrijven valt erg op. Een dergelijke grote spreidstand kan niet lang meer volgehouden worden. Groot en klein en ook de diverse sectoren zijn immers sterk met elkaar verstrengeld en hebben mekaar nodig. We staan op een cruciaal punt. Ofwel moet men bijbenen ofwel wordt men ongenadig terug meegetrokken in het diepe.
Daarom moeten álle bedrijven en sectoren nu zo snel mogelijk weer de kans krijgen om effectief aan de slag te gaan, te werken, te ondernemen. Hoeveel creativiteit het ook kost om daarbij niet aan veiligheid in te boeten. In de komende cruciale maanden is opportunistisch redeneren van groot belang als we onze economie voor de komende jaren niet van het spoor willen laten afrijden.
De Corona-crisis is hardnekkig en moeilijk klein te krijgen. De Limburgse ondernemers vertonen gelukkig diezelfde kenmerken. Dat stellen we vast uit het ondernemende optimisme dat ondernemend Limburg voor 2021 via onze POL uit. Gedreven en onversneden ondernemerschap kan ons uit deze crisis halen. VKW Limburg zal alvast ook nu weer de gids zijn voor ondernemend Limburg om hierdoor te geraken.” 

Klik HIER voor het volledige persbericht.

Klik HIER voor de grafieken.