2021 Afb. website - circulaire economie

Masterclass Circulaire economie

STOOM JOUW BEDRIJF KLAAR VOOR EEN CIRCULAIRE TOEKOMST

Circulaire economie is in. De overheid ziet het als één van de speerpunten van haar beleid, de consument ziet het als een voorwaarde om zijn aankopen op te baseren en steeds meer werknemers stellen duurzame eisen aan hun werkgever.

Maar wat is dat nu precies en hoe kunnen wij daar zelf een concrete rol inspelen?

Onze samenleving is weinig duurzaam. We weten dat we deze uitdagingen moeten aanpakken: verspilling, klimaatverandering, schaarste van hulpbronnen, verlies van biodiversiteit. Deze Masterclass gaat over het bieden van oplossingen.

Een unieke opleiding die vanuit verschillende perspectieven inzicht geeft in de circulaire economie. De opleiding koppelt de theoretische modellen aan de ruime praktijkervaring van de verschillende docenten met elk hun eigen expertise. Daarnaast is er ruimte om in te spelen op de specifieke uitdagingen van jou en jouw bedrijf. De opleiding gaat zowel in de breedte als in de diepte; van ‘Wat is circulaire economie?’ tot ‘Hoe financier ik mijn circulair businessmodel?’ en alles wat daar tussen zit.

De lessen zijn interactief en je gaat aan de slag met concrete vraagstukken van jouw bedrijf waardoor je je kennis meteen kunt toepassen. Een absolute must om jouw bedrijf klaar te stomen voor een circulaire toekomst!

DOCENTEN

Thomas Vandenhaute (Sirris) helpt bedrijven uit de maakindustrie om de waarde uit de circulaire economie te benutten. Vanuit een hands on aanpak met korte termijn acties begeleidt hij bedrijven in de technologische sector om stappen te zetten richting circulaire economie.  Zijn expertise in circulair economie is gestoeld op afvalpreventie, afvalterugwinning, het sluiten van materiaalkringlopen, ecodesign, business model design en multi-stakeholder samenwerking. Hij kan steunen op de brede expertise binnen Sirris op vlak van materiaalkennis, productie technologie, productie organisatie, mechatronica en data innovatie en software engineering en op het brede kennisnetwerk ervan. 

Thomas Van Kerkhoven (Deloitte) is een creatieve goal-getter met 10 jaar ervaring in strategische transformatie. Hij helpt bedrijven om duurzaamheid te koppelen aan winstgevendheid en gelooft dat circulaire economie daar een essentieel concept voor is.

Prof. dr. Tom Kuppens (UHasselt, VUB) wil bedrijven en andere economische actoren die de overgang naar een biobased, circulaire en echt duurzame economie willen realiseren, ondersteunen door onderzoek en onderwijs. Als academisch coördinator van het postdoctoraal programma Biobased en Circular Economy coacht hij bedrijfsleiders bij het vinden van oplossingen en duurzame businessmodellen voor de creatie van een biogebaseerde en circulaire economie. Daarnaast is hij gefascineerd door educatief onderzoek naar de integratie van duurzaamheid in het (bedrijfs)economische onderwijs. Daarom coördineert hij verschillende projecten op het gebied van biogebaseerde opleidingen en competenties voor een biogebaseerde en circulaire economie, zoals circulair ondernemerschap.

Danny Verdonk (EuroSys) is een ervaren duurzaamheidscoach die bedrijven en overheden begeleidt in de overstap naar een circulaire en duurzame bedrijfsvoering. Hij helpt bedrijven om intern de omslag te maken naar een duurzame onderneming en het personeel daarin te trainen en te begeleiden. Zijn kennis en vaardigheden zette hij de afgelopen acht jaar in om zelf producten en diensten te ontwikkelen op het gebied van Circulaire Economie en As-A-Service. De ervaring die hij hiermee heeft opgedaan past hij vervolgens succesvol toe bij organisaties door bestaande innovatieve duurzaamheidsstrategieën te implementeren, speciaal afgestemd op dat bedrijf en hun vraagstuk. Zijn expertise brengt hij op dit moment o.a. in praktijk bij EuroSys waar een ambitieus duurzaamheidsprogramma gevoerd wordt met Hardware as a Service, Circulaire laptops en nieuwe duurzame dienstverlening en ketensamenwerking.

Jan de Jaeck (ING) is Sustainable Finance Lead Belgium, Luxembourg en Nordics binnen het team Sustainable Finance van ING Wholesale Banking. Jan is een senior banker met een brede ervaring in diverse sectoren (waaronder Energy / Technology, Media and Telecommunications / Food & Beverage) en in verschillende regio’s (waaronder BeLux, Nordics en de Baltics).

Joost van Dun (ING) is Circular Economy Lead  binnen het team Sustainable Finance van ING Wholesale Banking. Joost heeft een achtergrond in product marketing en innovatie in lending & leasing. Hij is verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van het thema Circulaire Economie binnen Sustainable Finance en hij ondersteunt de klanten van ING met het vinden van financiële oplossingen voor hun transitie naar circulaire business modellen.

Bestemd voor
Eigenaars, CEO’s, managers die aan de slag willen gaan met circulaire businessmodellen.

PROGRAMMA

Vrijdag 10 september | 8u – 13u | Wat is circulaire economie?
Thomas Vandenhaute (Sirris) en prof. dr. Tom Kuppens (UHasselt)
Wat is circulaire economie? Het is in elk  geval meer dan het recycleren van afgedankte producten en productie-uitval. We geven een beeld van het brede spectrum en laten je ontdekken hoe de biologische en technologische materiaalkringlopen ook voor jouw bedrijf relevant zijn. Deze sessie geeft je een idee waar er voor jouw bedrijf mogelijke kansen en waarde verscholen zit. Concrete cases en voorbeelden uit verschillende sectoren zullen inspiratie vormen en illustreren de impact op vele facetten van de bedrijfsvoering (productontwerp, verdienmodel, marketing, financiering, samenwerking, rol in de waardeketen,…). We geven ook aan hoe we deze facetten in de vervolgsessies verder exploreren.  

Vrijdag 24 september | 8u – 13u | Wat is een circulair(e) product of dienst?
Thomas Vandenhaute (Sirris) en Danny Verdonk (EuroSys)
Bestaat een circulair product? Dat is de startvraag. In deze sessie gaan we zowel het product als de circulariteit ervan onderzoeken. We kunnen al verklappen dat het product niet op zich staat en dat de bijhorende diensten en verdienmodel elkaar beïnvloeden. We reiken tools aan om deze complexiteit te ontrafelen en om dit te vertalen naar concrete waardevolle acties voor jouw bedrijf. Anderzijds exploreren we hoe je de circulaire waarden voor uw bedrijf kan vertalen in korte en lange termijn doelen die je kan aftoetsen aan je product en dienst. We geven hands on methodes mee die je helpen vooruitgang te bewaken. Hierdoor zal je gewapend zijn om de verdere exploratie van de circulaire businessmodellen in een volgende sessie aan te vatten.

Vrijdag 15 oktober | 8u – 13u | Welk businessmodel past bij mijn circulair(e) dienst/product?
Danny Verdonk (EuroSys) en prof. dr. Tom Kuppens (UHasselt)
Een circulair product vereist een circulair businessmodel. Wat is de theorie achter businessmodellen voor een sociale en duurzame wereld en hoe pas je een nieuw businessmodel toe binnen jouw bestaand bedrijf? Prof. dr. Tom Kuppens (UHasselt) en Danny Verdonk (Duurzaamheidscoach bij Eurosys) nemen je mee in de theorie van circulaire businessmodellen en de praktische toepassingen op jouw producten en diensten. Van het in kaart brengen van de schakels van jouw keten tot het vaststellen van nieuwe waardes. Samen identificeren we kansen en uitdagingen en plaatsen deze binnen het perspectief van technische, sociale en/of organisatorische modellen.

Vrijdag 22 oktober | 8u – 13u | Hoe breng ik mijn circulair product naar de markt?
Danny Verdonk (EuroSys), Thomas Van Kerkhoven (Deloitte) en Michaël De Groote (Deloitte)
Hoe verkoop je een circulair product in een lineaire markt? Een succesvol innovatietraject en een uniek product vereisen een doordachte marketing strategie. Storytelling is hierbij essentieel, zowel naar je huidige en nieuwe klanten, als ook binnen jouw eigen bedrijf. Vertel jouw verhaal, wees eerlijk, benoem de uitdagingen en breng jouw verhaal in beeld. Laat iedereen je innovatieve kracht en durf zien en gebruik dit om je product op de juiste manier in de markt te zetten. Danny Verdonk (Duurzaamheidscoach bij Eurosys) en Thomas Van Kerkhoven (Circular Strategy bij Deloitte) brengen de do’s en dont’s voor marketing in de circulaire economie.

Vrijdag 19 november | 8u – 13u | Hoe financier ik mijn circulair businessmodel?
Jan de Jaeck (ING) en Joost Van Dun (ING)
Om circulaire business modellen tot uitvoer te kunnen brengen, kan financiering nodig zijn. In deze sessie zullen we ingaan op het financieren van circulaire business modellen: hoe kijken financiële instellingen naar circulaire businessmodellen, wat is er anders aan het financieren van circulaire businessmodellen ten opzichte van lineaire businessmodellen, welke vormen van capital zijn beschikbaar, hoe linkt het aan groen-financieren en welke financiële oplossingen kan een bank bieden? Jan de Jaeck en Joost van Dun (ING) zullen op bovenstaande aspecten ingaan en dit verder toelichten aan de hand van een aantal voorbeelden.

Vrijdag 26 november | 8u – 13u | Impactsessie
In de laatste sessie geef je een korte presentatie hoe je al aan de slag is bent gegaan met de inzichten uit de cursus toegepast op jouw bedrijf. Hier wordt feedback voorzien vanuit zowel docenten als mededeelnemers.

PRAKTISCH

Elke sessie gaat door van 8u00 tot 13u00. Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar. ’s Middags voorzien we een lichte maaltijd.

De kostprijs bedraagt € 1.250 (excl. btw) per persoon. Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke subsidiëring via KMO-portefeuille mogelijk. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot en met vrijdag 13 augustus 2021.

Onze vergaderzalen zijn volledig coronaproof ingericht. Iedereen zit op 1.5m van elkaar, looprichtingen zijn aangegeven, onze zalen worden voldoende verlucht, er is ontsmettende handgel, maaltijden worden apart voorzien en onze zalen en sanitair worden regelmatig grondig gereinigd en ontsmet.

 

 

Locatie
VKW Limburg
Kunstlaan 16
3500 Hasselt
België
Datum
2021-09-10T08:00:00
Tijd
2021-09-10T08:00:00
Prijs
€1.250 (excl. btw) p.p.